Orògens tèrmics

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geología

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,74 KB

Activitat interna:


de la Terra es Déu a la gran quantitat d’energia tèrmica acumulada en l’interior i produeix moviments convectius.

Moviments de convecció

Corrents ascendents i descendents a l’interior d’un fluid que es formen quan el fluid es torna inestable perquè part de dalt es mes densa i s’enfonsa, part da baix menys densa i flota.

Corrents ascendents

Fluid calent disminueix la densitat i sura en un medi mes dens.

Descendents

Fluid mes amunt esta fred i la seva densitat l’enfonsa. Conducció de la calor a la litosfera. Expansió dels materials.
El nucli metàl·lic es mes dens que el mantell rocós i no es mesclen.

Manifestacions de convecció:


Magnetisme terrestre

Violents corrents de convecció que agiten el ferro líquid del nucli extern.

Moviment de continents


Moviments convectius en el mantell terrestre, serralades.

Vulcanisme:

Calor que va des del mantell fins a la superfície de la Terra dona lloc a serralades volcàniques, dorsals oceàniques.

Sismicitat

Moviments dels continents i dels fons oceànics que provoquen fractures a la litosfera, terratrèmols.

Segregació de materials

Materials menys densos cap a la superfície.

Plomall tèrmic

Son columnes de material rocós calent que ascendeixen de la base de mantell cap a la superfície i originen vulcanisme punt calent. Solifluxió: comportament d’un material sòlid que flueix com un líquid viscos.


Subducció


Formació de corrents convectius descendents per litosfera oceànica.

Litosfera oceànica

Formada per dorsals, prima i no gaire densa te molta temperatura si ens allunyem crea subsidència tèrmica.

Característiques subducció:

Es troben als oceans. Placa no subdueix es la cavalcant. Zona on placa subducent es doblega crea fossa oceànica. S’hi acumula sediments. Sismicitat intensa. Orogen tèrmic. Vulcanisme.

Arcs d’illes:

Zones volcàniques i sismicitat intensa. Vulcanisme. Arxipèlag lineal.

Orògens tèrmics

Fossa oceànica, prisma d’acreció, erupcions volcàniques

. Orògens intraplaca

Falles, terratrèmols, conca sedimentària.

Orògens de col·lisió:

Tectònica i plegament.

Deformació elàstica

Reversible, causada per ones sísmiques. Roques es deformen.

Deformació plàstica:

plegament de les roques, irreversible.

Deformació fràgil:

ruptura de les roques.

Xarnera

Curvatura mes causada.

Flancs

2 parts situades a banda i banda de la xarnera, angle cabussament.

Nucli

Part central del plec.
Pla axial: Pla imaginari que passa per la xarnera i vergència.


Tipus de plecs:Anticlinals

Capes mes modernes envolten les mes antigues. Pla axial vertical flancs apunten avall i xarnera a dalt. Nucli format per capes antigues.

Sinclinals

Capes mes antigues envolten les mes modernes. Pla axial vertical flancs amunt i xarnera a baix. Nucli format per mes modernes.

Diàclasis i les falles:

son deformacions fràgils de les roques. Clivelles de retracció. De gelifracció. Disjunció columnar.(Castellfollit) Clivellament de descompressió.

Falles

Son ruptures de les roques en que hi ha una dislocació dels blocs. Normals, inverses, transformants.

Magma

Barreja de roca fosa i gasos que es troba a l’interior de l’escorça.

Productes volcànics

Gasos: diòxid de carboni i vapor d’aigua. Líquids: lava sòlids: piroclasts, lapil·li, cendres i bombes.

Allaus de fang i tsunamis


Intensitat

Mesura subjectiva dels terratrèmols i danys causats pel sisme, MSK, 12 graus.

Magnitud

Richter, mesura objectiva de l’energia que allibera un terratrèmol. Mitjançant sismògraf.

Sistema terra

Estabilitat geosfera, atmosfera, hidrosfera, tèrmica.

Esquema

Deriva separació-extensió de les arres/relleu/corrents oceànics/plataformes continentals-biosfera/sistema climàtic/agents geològics-extinció especies/aparició noves especies/canvis climàtics/erosió/poca erosió-desertització/glaciació/períodes càlids i humits.

Entradas relacionadas: