Ondasun ordezkariak eta ondasun osagarriak

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 4,54 KB

oHirigintza: Hirigintza – antolamendua. Ondare historikoaren babesa eta kudeaketa. Babes Publikoko etxebizitzaren sustapena.
Eraikuntza mantentzea eta birgaitzea.

oHiri-ingurumena: Parke eta lorategi publikoak, hiriko hondakinen solidoen kudeaketa eta hiri – Eremuetako kutsaduraren aurkako babesa.

oEdateko Uraren etxeko hornidura eta hondakinen – uren ebakuazioa eta tratamendua.

oBide Azpiegiturak eta beste ekipamendu batzuk.

oGizarte – premia duten egoeraren ebaluazioa eta informazioa eta gizarte – bazterkeria Egoeran dauden pertsonen arreta.

oTokiko Polizia, babes zibila eta suteak itzaltzea.

oTrafikoa, Aparkalekua eta mugikortasuna, garraio kolektiboa.

oInformazio Turistikoa

oAzokak, Hornidurak, merkatuak, lonjak eta kale merkataritza.

oHerri – osasungarritasunaren babesa.

oHilerriak Eta hileta – jarduerak

oKirolaren Eta kirol – instalazioen sustapena

oKulturaren Eta kultura ekipamenduen sustapena

oHaur – hezkuntza, lehen hezkuntza edo hezkuntza bereziko zentro publikoen eraikinen Kontserbazioa, mentenua eta zaintza.

oHerritarrek Informazio- eta komunikazio – teknologien erabilera eraginkorra eta Jasangarrian parte hartu dezatela sustatzea.

·Eskini Beharreko zerbitzuak:

oUdalerri Guztietan: argiteria, hilerria, hondakin-bilketa, kalebideen garbiketa, edateko Uraren etxeko hornidura, estolderia, irispideak eta herri barruko bideen Zoladura. Tamainaren arabera finkatzen dira:

§+5 000:
lehenengoez gain, Parkeak, liburutegi publikoa eta hondakinen tratamendua.

§+20 000: lehenengoez  gain, babes zibila (en estado de escepcion, Edo beste, egoera berezietan aplikatzen diren neurriak babeserako) gizarte – Bazterkeria egoeran dauden pertsonen arreta, suteak itzaltzea, eta erabilera Publikoko kirol-instalazioak

§+50 000: lehenengoez gain, Bidaiarientzako hiri-garraio kolektiboa eta hiri ingurunea.

·Udalen Finantzazioa:

oEstatu Eta Erkidegoen transferentziak.

§Baldintzatuak

§Baldintzagabe: banaketa Irizpideak: biztaleria, zergak, langabezi tasa, e.A.

oBerezko Baliabideak:

§Tasak

§Udal mailako zergak: Ibilgailuak, ondasun higiezinak, eraikuntzak eta lanak.

·Udal Antolaketa:

oGobernu Kolegiatua:

§Alkatea

§Alkateordea

§Zinegotzi ordezkariak

oGobernu Batzordea

oUdal Batzarra: Osoko bilkura

§Zinegotziak

oInformazio Batzordeak (+5 000)

oKontaktuen Batzorde bereziak

·Jatorri Historikoa:

oXIX. Hasieratik arrazionalizazio saiakerak

o1833 Javier de Burgos-en proposamena

·Egungo Esanahia:

oKonstituzioan: Aurre onartuak

oHauteskunde Barrutiak Kongresu eta Senaturako

oOrganoak: Diputazio probintzialak

oSalbuespenak

oProbintzia Bakarreko Autonomia Erkidegoak

oIrlak

oEAE: Foru aldundiak

·Hautaketa sistema:
Zeharkakoa

oUdal Hauteskundeen emaitzen arabera

oDiputatuak Zinegotziak

oPresidentea Aukeratu

Probintziak

-Jatorri historikoa

oXIX. Mendearen hasieratik arrazionalizazaio saiakerak: Batez ere Frantziako Iraultzatik eratorritako arrazionalizazioarengatiko Obsesioan du jatorria

o1833 Jazier de Burgos-en proposamena: Espainian

-Egungo esanahia

oKonstituzioan: aurre onartuak

oHauteskundeak: barrutiak kongresu eta senaturako

oOrgano nagusia: diputazio probintziala

oSalbuespenak:

§Probintzia Bakarreko erkidegoak (Asturias, Murzia…)

§Irlak

§EAE: Foru aldundiak

-Hauteskunde sistema:

oHautaketa sistema: zeharkakoa

oUdal hauteskundeen emaitzen arabera (udalek lortutako Zinegotzien arabera, proportzioz aukeratzen dira diputatuak: ez dago Hauteskunderik)

oDiputatuak zinegotziak

oPresidentea aukeratu

-Probintzien gobernuak

o(……………)

-Probintzien eskumenak

oKoordinazioa

oKooperazioa eta asistentzia zerbitzuen burutzean

oUdal txikien kudeaketan laguntza (udalek ezin dutenean Zerbitzuren bat eskaini)

oProbintziak dituen interesen babesa, kudeatzea

oGarapen ekonomikoa eta soziala

·Probintzien Eskumenak:

oKoordinazioa

oKooperazioa Eta asistentzia zerbitzuen burutzean

oUdal Goi mailako zerbitzuak eskaintzea

oUdal Txikien kudeaketa laguntza

oProbintziak Dituen interesen babestea, kudeatzea

oGarapen Ekonomiko eta soziala

Entradas relacionadas: