Ondare tresnetan egindako epe luzeko finantza inbertsioak

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 3,54 KB

 AKTIBO EZ-KOR
-ibilgetu ukiezina:aplikazio informatikoak. Merkataritza fondoa. Jabetza industriala
-ibilgetu material:lurrak eta ondasun naturala, erainkuntzak, makineria, altzariak, informazioa prozesatzeko ekipamenduak, garraio-elementuak
-ondasun higiezinetako inertsioak:lur eta ondasun naturaletako inbertsioak, eraikuntzako inbertsioak
-e/luz finantza-
Inbertsioak:ondare-tresnetan egindako epe luzeko finantza-inbertsioak, epe luzeko hartzekoak, e/luz zorra adierazten duten baloreak, akzioak

AKTIBO KORRONTE
-izakinak: salgaiak, lehengaiak, produktu bukatuak
-zordun komertzialoak eta kobratzeko kontuak: bezeroak, bezerioak kobratzeko merka-
efektuak, zordunak, zordunak kobratzeko merka-efektuak, ogasun publikoa(zordun)
-e/lab finantza-ibertsioak: ondare-tresnetan egindako ep/lab finantza-ibertsi, epe laburreko hartzekoak
-eskudirua: bankuak eta kreditu erakundeak, kutxa, euroak.

ONDARE GARBIA
-fondo propioak: kapitala, kapital soziala, erreserbak

PASIBO EZ-KOR
-e/luz zorrak: kreditu-erakundeekiko epe luzeko zorrak, e/luz ibilgetu-hornitzaileak, e/luz ordaintzeko efektuak

PASIBO KORRONTEA
-e/lab zorrak: kreditu-erakundeekiko epe laburreko zorrak, e/lab ibilgetu hornitzailea
-hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko kontuak: hornitzaileak, hornitzaileak ordaintzeko merka-efektuak, zerbitzu-emateagatiko hartzekodunak, hartzekodunak ordaintzeko merka-efektuak, ordaintzeko dauden lansaiak, ogasun publikoa (hartzekodun), gizarte segurantzako organismoak (hartzekodun)

 AKTIBO EZ-KOR
-ibilgetu ukiezina:aplikazio informatikoak. Merkataritza fondoa. Jabetza industriala
-ibilgetu material:lurrak eta ondasun naturala, erainkuntzak, makineria, altzariak, informazioa prozesatzeko ekipamenduak, garraio-elementuak
-ondasun higiezinetako inertsioak:lur eta ondasun naturaletako inbertsioak, eraikuntzako inbertsioak
-e/luz finantza-inbertsioak:ondare-tresnetan egindako epe luzeko finantza-inbertsioak, epe luzeko hartzekoak, e/luz zorra adierazten duten baloreak, akzioak

AKTIBO KORRONTE
-izakinak: salgaiak, lehengaiak, produktu bukatuak
-zordun komertzialoak eta kobratzeko kontuak: bezeroak, bezerioak kobratzeko merka-efektuak, zordunak, zordunak kobratzeko merka-efektuak, ogasun publikoa(zordun)
-e/lab finantza-ibertsioak: ondare-tresnetan egindako ep/lab finantza-ibertsi, epe laburreko hartzekoak
-eskudirua: bankuak eta kreditu erakundeak, kutxa, euroak.

ONDARE GARBIA
-fondo propioak: kapitala, kapital soziala, erreserbak

PASIBO EZ-KOR
-e/luz zorrak: kreditu-erakundeekiko epe luzeko zorrak, e/luz ibilgetu-hornitzaileak, e/luz ordaintzeko efektuak

PASIBO KORRONTEA
-e/lab zorrak: kreditu-erakundeekiko epe laburreko zorrak, e/lab ibilgetu hornitzailea
-hartzekodun komertzialak eta ordaintzeko kontuak: hornitzaileak, hornitzaileak ordaintzeko merka-efektuak, zerbitzu-emateagatiko hartzekodunak, hartzekodunak ordaintzeko merka-efektuak, ordaintzeko dauden lansaiak, ogasun publikoa (hartzekodun), gizarte segurantzako organismoak (hartzekodun) 

Entradas relacionadas: