Ondare tresnetan egindako epe luzeko finantza inbertsioak

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 6,58 KB

AKTIBO EZ KORRONTEA:

Ibilgetu ukiezina: (min ez)

-jabetza industriala (patentea)

-aplikazio informatikoak

-ibilgetu ukiezinaren amortizazio metatua

Ibilgetu materiala:

-lurrak eta ondasun materialak

-

Eraikuntzak

-instalazio teknikoak

-makineria

-tresneria

-altzariak

-informazio prozesuetarako ekipamenduak

-garraio elementuak

-ibilgetu materialaren amortizazio metatua

Ondasun higiezinetako inbertsioak:

-lur eta ondasun naturaletako inbertsioak

-eraikuntzetako inbertsioak

Epe luzeko finantza inbertsioak:

-ondare-tresnetan egindako epe luzeko finantza inbertsioak

AKTIBO KORRONTEA:

Izakinak:

-salgaiak

-

Lehengaiak

-produktu bukatuak

Zordun komertzialak eta kobratzeko bestelako kontuak:

-bezeroak

-bezeroak, kobratzeko merkataritza-efektua

-zordunak

-lansarien aurrerakinak

-ogasun publikoa, zordun

-ogasun publikoa, BEZagatik zorduna

-gizarte segurantzako organismoal, zordun

Epe laburreko finantza inbertsioak:

-ondare-tresnetan egindako epe labureko finantza inbertsioak

-ibilgetua besterentzeagatiko epe laburreko hartzekoak

Eskudirua eta bestelako baliokideak:

-kutxa, euroak

-bankuak eta kreditu erakundeak, banku k/k

Entradas relacionadas: