Objectius principals de la Unió Europea

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Geografía

Escrito el en catalán con un tamaño de 8,29 KB

 

Risc natural


Fenomen que té el seu origen en la pròpia dinàmica del medi natural i que pot afectar la seguretat de les persones, dels béns materials o dels propis elements del medi

. Esllavissada

És un desplaçament sobtat de materials d'un vessant, cap al seu peu, per acció de la gravetat, en molts casos causada per pluges molt intenses.

Allaus

Són despreniments de masses de neu al llarg d'un pendent, de dimensions i recorreguts variables. L'estabilitat del mantell de neu pot variar segons les condicions meteorològiques. Les allaus poden destruir la vegetació, tallar les vies de comunicació i sepultar persones i cases. A Catalunya són freqüents sobretot al Pirineu occidental. El servei de prevenció d’allaus de la Generalitat difon períòdicament el risc d’allau als diferents sectors de muntanya.

Aiguats

Estan relacionats amb les característiques del clima mediterrani, concretament amb les fortes precipitacions, sobretot, de la tardor. Poden produir inundacions degut al desbordament de rius i rieres provocant danys molt importants a la població i als seus béns materials, així com dificultats per la circulació de vehicles i talls en el subministrament elèctric, d'aigua o telefònic. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) porta a terme tasques de neteja de la llera de rius i rieres així com altres obres tendents a minimitzar el risc d’inundació.

Terratrèmols:

estan produïts per les vibracions de l'escorça o del mantell terrestres. La seva àrea d'extensió i durada són variables. Segons la seva intensitat, les característiques de la zona afectada (habitada o no) i les mesures de prevenció, poden tenir conseqüències molt greus o ser inapreciables. A Catalunya se'n produeixen sovint però són de baixa intensitat. A les zones amb risc més elevat és obligatori que les construccions segueixin unes normes d’adaptació i resistència als terratrèmols                                                                                                                                                       .

Regió europea

Territori amb una dinàmica demogràfica i econòmica i uns trets geogràfics comuns, delimitada amb finalitats administratives i estadístiques.

Eurozona:

països de la UE que tenen l'euro com a moneda i la política financera dels quals està regulada per les directrius del Banc Central Europeu.La frase fa referència al fet que dins de la Uníó Europea no solament hi ha estats més rics i altres amb dificultats econòmiques, sinó que dins d'un mateix estat hi ha desigualtats econòmiques entre les seves regions. Els objectius de la política regional europea tenen com principal finalitat reduir aquestes desigualtats i aconseguir finalment una uníó d'estats amb una situació econòmica més homogènia que afavoreixi la seva cohesió.                                                                                                             
Mecanismos financers a la ue • Fons estructurals: tenen com a objectiu general ajudar les regions menys afavorides reduint les desigualtats. Estan formats d'una banda, pel Fons Social Europeu (FSE) que es dedica, sobretot, a finançar activitats de formació que afavoreixin la inserció laboral dels treballadors aturats i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), que concedeix ajuts econòmics per a la construcció d'infraestructures i altres inversions productives . • El Fons de Cohesió (FC) està destinat als estats que tenen un PIB per càpita inferior al 90% de la mitjana europea. Finança projectes d'infraestructures relacionats amb el medi ambient i els transports.                                                                                                                             

A)institucions UE:

Comissió Europea, Consell
Europeu, Parlament europeu, Banc Central Europeu, etc. A) Consell Europeu: té la seva seu a Brussel·les i representa els estats membres i està format pels caps de govern. Aprova el pressupost de la UE juntament amb el Parlament i coordina les polítiques econòmiques dels estats membres. B) Parlament europeu: El Parlament Europeu comparteix el poder legislatiu amb el Consell de la Uníó Europea. És l’únic òrgan de la Uníó Europea triat per sufragi directe. Els 736 diputats del Parlament Europeu són elegits cada cinc anys pels votants dels 27 Estats membres de la Uníó Europea, en nom dels seus 500 milions de ciutadans. El Parlament exerceix un paper actiu en la preparació de la legislació en temes com per exemple la protecció del medi ambient, els drets dels consumidors, la igualtat d’oportunitats, de transports i de lliure circulació de treballadors, capitals, béns i serveis.  c) Banc Central Europeu: te la seu a Frankfurt (Alemanya), la seva funció es gestionar l’euro, la moneda única de la UE, i preservar l’estabilitat dels preus de l’eurozona.
El BCE és també responsable de fixar les grans línees econòmiques i executar la política econòmica i monetària de la UE.                                                                                                         

Espai Schengen:

És el format per aquells països de la UE que han signat l’acord o tractat d’Schengen sobre la lliure circulació de persones, sense necessitat de passar per controls duaners o policials a les seves fronteres. No tots els països de la UE han signat l’acord (el Regne Unit i Irlanda es mantenen al marge), mentre que hi ha països que no formen part de la UE, com Noruega, Suïssa i Islàndia, que s’hi han adherit

. Fons de Cohesió:

  El Fons de Cohesió finança projectes d'inversió pública als Estats membres de la Uníó Europea que tenen un PIB per càpita inferior al 90% de la mitjana comunitària. Són projectes destinats a millorar el medi ambient i la integració de les xarxes transeuropees de transport.                                                                                                       

Aspectes CECA

La Comunitat Europea del Carbó i l’Acer (CECA) va ser un tractat signat per França, Alemanya, Itàlia i els països del Benelux, que tenia com a objectiu aconseguir la lliure competència en el mercat del carbó i de l’acer, per tal d’aconseguir preus més barats i assegurar-ne el subministrament. 

Característiques i funcions Comissió Europea

  La Comissió Europea constitueix el poder executiu de la UE, és l’equivalent al govern europeu. Està formada per comissaris escollits pels estats membres de la UE. Les seves funcions principals són la gestió de les polítiques comunitàries: agrícoles, industrials, de telecomunicacions, de transport, de medi ambient, etc.

Països europeus que no formin part de la UE

Suïssa, Islàndia, Noruega, Ucraïna, Bielorússia, Rússia, Croàcia, Sèrbia, Montenegro, Bòsnia-Herzegovina, Macedònia, Kosovo, Albània, Moldàvia, etc.                                                                  

Població europea context mundial:

Pes de la població europea en el context mundial. La població de la UE ronda els 500 milions d’habitants, fet que la situa en tercera posició mundial, per darrera de la Xina i la Índia.

Objectius (PAC)

Els principals objectius de la PAC són augmentar la productivitat de les explotacions agràries; assegurar unes rendes suficients per a la població que treballa en el sector agrari; garantir l’aprovisionament d’aliments i assegurar uns preus raonables pels consumidors.

Entradas relacionadas: