Objectius de la unio europea

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,1 KB

objectius de la unio europea
-l'impuls del progres economic i social
-l'afirmacio de la identitat europea en l'ambit internacional
-la implantacio d'una ciutadania europea
-el desenvolupament d'un espai de llibertat,de seguretat i de justicia
-el manteniment i el desenvolupament del sentit comunitari
una politica regional solidaria:es dedica mes d'un terç del pressupost de la unio europea,es basa en el desenvolupament dels fons estructurals i dels fons de cohesio
l'ampliacio de la unio europea:culminat amb la incorporacio de deu nous estats en 2004,reduir diferencies,una part important dels fons comunitaris seran destinats a aquests nous paisos membres
el consell europeu:format pels caps d'estat o de govern dels estats membres,acompanyats dels ministres d'afers exteriors respectius
el consell de ministres:format per representants dels estats que formen la UE.prenen les decisions mes importants,el nombre de vots de cada estat depen de la quantitat de poblacio del pais
el parlament europeu:es elegit per sufragi universal,exerceix la funcio legislativa,te la missio de fer i reformar lleis i aprova els pressupostos,controla el consell de ministres i la comissio europea
la comissio europea:exerceis la funcio executiva,garanteix el compliment de les normatives europees,proposa els textos de llei que es presenten al parlament i al consell de ministres
el tribunal de justicia:exerceix la funcio judicial.garanteix el respecte,la interpretacio i el compliment de les lleis comunitaries,format per un jutge de cada pais membre,que es renova cada cinc anys

Entradas relacionadas: