O rexurdimento pleno

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 503 bytes

Esta última etapa iníciase coa publicación dos Cantares gallegos de Rosalía (18639 e acaba en 1917 ,ano da morte de Pondal.As tres grandes figuras desta etapa son ROSALÍA,PONDALe curros, aos que ai que engadir os seus sucesores ,como LAMAS CALVAJAL,LEIRAS PULPEIRO,LUGRÍS FREIRE,etc.Neste perríodo iníciase o cultivo dea prosa ( MARCIALV ALLADARES,LÓPEZ FERREIRO, LAMAS CARVAJAL e ÁLVAREZ NOVOA) e o teatro(GALOSALINAS e F. Mª DE LA IGLESIA).

Entradas relacionadas: