O galego antigo ata

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Religión

Escrito el en español con un tamaño de 3,94 KB

 
O periodo medieval da histiria do galego estendese ao longo de 700 anos de virtual normalidade lingüística(desde o seculo 9 ata o 15)q comenza a verse ameazzada no ultimo treito. A lingua deste periodo recibe o nome de galego antigo ou galego portuges. A primeira etapa do galego medieval vai do seculo 9 ata o 12 abarcando os primeiros catro seculos de vida do idioma, q corresponden ao q alguns estudosos chaman etapa primitiva. Existen documentos contemporáneos escritos nun latin q nunk tivo vida na fala. Habera q esperar ata finais do seculo 12 para q a nosa lingua dea o importantísimo a condicion de lingua escrita q marca o comezo da 2ª etapa historiaca do galego: etapa do galego escrito(seculos 13,14,15). Esta etapa podemos subdividirla en: epoca trobadoresca e epoca postrobadoresca.
O esplendor do galego; o galego antigo como xa quedou dito, nace e e falado no territorio q abarcaba a antiga gallaecia romana. O (galego-) portugues consolidase como lingua oficial da corte portuguesa desde o primeiro momento da existencia do reino de Portugal e sera levado polos navegantese conquistadores lusos a África, Asia e America. Por el contrario, o galego(-portugues) experimenta a partir do seculo 15 un acusado proceso de marxinacion en galicia q prácticamente o deixara reducido a condicio de dialecto rustico e iletrado ata o albor do seculo 19. A desigual fortuna das variedades portuguesa e galega servira de base para a consideración do galego como unha lingua diferente do portugues. O galego antigo ata 1350. Durante a baixa idade media, o galego comeza a disputarlle ao latin a condicion de lingua e de administración. Os textos literarios mais antigos dos que temos noticia son do seculo 13, ainda q as sullas orixes poeticas se remonten a un pasado mais distante e haxa q ir búscalas a literatura provenzal ou a mozarabe. Falamos da poesia trobadoresca. Entre 1200 e 1350 transcorre a epoca de explandor do galego medieval representada sobre todo x los trobadores da escola lirica galego-portuguesa; a fins desta etapa xorden tb as primeiras obras en prosa literaria e as histograficas. Características do galego antigo, Presentan una gran variabilidade linguisticae inistibilidade grafica, isto e debido en gran medida a ausencia duna tradición escrita en romance e a tendencia a adaptar a ortografia latina a realidade idiomática do neonato galego-portugues. Decadencia do galego: Os seculos 16, 17 e 18 o periodo do galego medio, o mais delicado na historia da nosa lingua, xa q toda a cultura de expresión galega cae nun estado de prostacion tanto mais acusado canto q coincide cun dos momentos mais brillantes das letras castelas e portuguesas. O rexurdimento pleno; foi en boa medida unha creación de provincialismo, na sua liña culturalista. Desde enton calquera movemento que pretendese elaborar un discurso político-cultural en galicia ou para galicia non poderia obviar a reivindicación dos dereitos lingüísticos. Cantares galegos de Rosalía e o evento q marca o inicio de rexurdimeno pleno das nosas letras; -No 1880 publicanse follas novas de Rosalía e aires da miña terra de curros enrriquez. Aparecen lirica teatro novela e prosa didáctica.-Con 4 seculos de atraso co castelan se publican as primeritas gramaticas do galego; a de francisco miras(1864), a de cuveiro(1868) etc...-Aparecen os 1os diccionarios bilingües galego-castela(1863 o 1º) -xorde a prensa en galego coa publicación en ourense de El heraldo Gallego(1874) -nace a 1ª editorial galega, biblioteca galega(1886)- comienzan a realizarse estudios literarios como el idioma gallego(1886). A partir de 1889 o galeguismo vive una segunda xeira coñecida como rexionalismo.


Entradas relacionadas: