Nutrients no essencials

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,74 KB

nutrients essencials:son nutrients k l´ organisme no pot producir i k, per tant, han de prendre´ s necessariament amb la dieta. nutrients no essencials:son aquell nutrients k lórganisme pot sintetitzar a partir dáltres durant els processos metabòlics.grandules annexes:subtancies k ajuden a la disgestió dels aliments i son les grandules salivals, el pancrees i el fetge.salivals:son 3 parells de grandules (parotides,submaxil.lars i sublinguals)k aboquen saliva a la boca.pancrees:te 2 funcions: 1 funcio disgestiva(segrega suc pancreatic en líntesti)i una altra d´endrocrina(subtancies de la sang).fetge;glandula mes gran de l´organisme.segrega bilis,k s´emmagatzema en una bossa menudeta anomenada vesicula biliar.a mes d´ajudar en la disgestio dels lipids,te altres funcions,com ara l´emmagatzemament de glucosa i l´eliminacio de subtancies tòxiques de la sang.

Entradas relacionadas: