Noucentisme(poesia), josep carner

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,1 KB

noucntism: (1906-1923). akst movimnt s pot dfinir pr ayò k s posat a vy i ayò q e propi dl 1900. sl movimnt idològic i cultural q substituiràl modrnism amb l’objctiu d fr d la cultura catalana 1a cultura nacional obrta a europa. en noucntism rprsnta la convrgència entr la política i la cultura a l’entorn d’un matix objctiu: la construcció d’una catalunya culta i europa. enl noucntism tnn com a objctiu educar i modrnitzar la societat catalana.ls supòsits idològics dls nocuents: (-)la raó i l’intl·lcta an d dominar sobrl sntimnt i l’istint. (-)s valora +l trbay q no pasl gni prsnal. (-)ls coss s valorn pr la sva funcionalitat...l’stètica noucntista t com a eixos principalsl rbuig dl romanticism i l’exaltació dl classicism.l noucntism s basa amb l’idal q s’exprssn amb difrnts isms com pr exempl: noucntism, classicism, civilism, arbitrarisma. posia:gènr + cultivat. s’ayunya d la ida romàntica d ql poeta nix poeta. ls svs caractrístiks són: (-)ida d’artifici: la posia no s l’exprssió nua dl sntimnt, sinó ql su valor stà en la forma. cal 1 trbay d’stil rigorós, q exigix la cració d’una yengua culta,laborada i subtil q siguil rflx dl domini d l’scriptor sobr la matèria. (-)dpuració d la ralitat: la ralitat no pot sr prsntada dirctamnt amb ls svs tnsions i contradiccions,sinó q a d sr rlaborada i armònica. tms: (-)la vida snziya: utilitza prtxtos d la vida quotidiana q rsponn a la dfnsa d’una vida snziya i ekilibrada, plna d’ armonia i srnor. (-) l’ambient ciutadà: la ciutat ésl modl d civilitat o sociabilitat, d’ordr i d msura. (-) 1a natura idíl·lica i civilitzada:ls intl·lctuals noucntists prsntn 1a natura amabl i armònica. (-)la fminitat: l’idal fmní, yigat als canols d la bysa grcoyatins, simbolitza la msura l’ordr i la laboriositat. la dona s ki educals fiys pr això s potncia la matrnitat. la dona també simbolitza la catalunya idal. (-)l pas dl tmps: la vysa s assumida amb rsignació i srnor.

JOSEP CARNER: Josep carner va néixer a Barcelona l’any 1884. Va ser considerat un dels autors més importants de la poesia catalana del segle XX. En funció d’una concepció de la poesia que es manté inalterable al llarg de la seva trajectòria, aprofita en tt moment aquells elements de la tradició. A més va tenir un paper important en la vida política catalana. La seva trajectòria literària es divideix en quatre etapes: 1)etapa inicial: 1896-1905. Influenciada per la poesia modernista. En aquesta etapa ja s’observen característiques del que serà la seva poesia posterior. El llibre dels poetes i primer llibre de sonets. 2)etapa noucentista:1906-1924. Representa la seva consolidació com a poeta. en les seves obres hi ha una voluntat de transformar la realitat en art, tal i com preconitzava l’estètica arbitrària noucentista. Els fruits saborosos i les monjoies...les dues etapes següents estan influïdes per esdeveniments històric com la g.c.e i representen una evolució de la seva trajectòria. 3)etapa postsimbolista: 1925-1939. Relacionada amb la crisis de l’estètica noucentista i la descoberta del post simbolisme. Aquesta etapa es caracteritza per la humanització de la poesia, l’interès per les coses senzilles i per la contemplació de la existència. El car quiet. )4) etapa d’exili: després de la g.c.e, s’exilia a Mèxic). Evoluciona cap a una poesia d’especulació metafísica. Es tracta d’una profunda reflexió sobre l’ésser humà. Nabi.

Entradas relacionadas: