Nós

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 1,54 KB

Nós.Vicnte Risco(1884-1963) Pregaleguista(<1917),galeguista-nacionalsta(<1930), do Nós ao Eu(ultima).1920 cabeza visíbel do nacionalsmo glego,obras:U...jujuu...Poema futurista, Nós os inadaptados, O porco de pé. A velliña vella. OTERO PDRAYO(1888-1976) obras:Arredor d si, Devalar. Boarribeira. A Lagarada. CASTELAO(1886-1950) Trazos: Humorismo crítico, tcnica nrrativa sinxla, tmatica poplar, txto e dbxo rlacionads, incitacion a prticipacion lctora na hstoria, incorporacion do lirico ó dscurso narrativo. Oras: Cousas, Retrincos, Os 2 d smpre, Os vllos non dben d namorarse.
Narrativa e teatro na psguerra. Nova narrativa glega(1954-1980). Conxunto d scritores co obxctivo d mdernizar e renovar a narrativa glega, incrporando elemntos tcnicos. Comeza con Nasce un árbore d Gonzlo Rguez Mourullo e remata con Cara a Times Square d Cmilo Gonsar. Anos 50-Tmatica existencialista.Anos 60-txtos obxectalistas.Anos 70- txtos d compromiso ideolóxico,as vces con struturas alegoricas como Retorno a Tagen Ata de Méndez Ferrín. Amáis deles tmb dstaca Carlos casares con Vento Ferido. TEATRO. Condicions contxtuais moi complexas, o ser 1 spctaculo clectivo e social. A cnsura empeorou o seu caso.No exilio mntense o Teatro Popular Galego e o éxito de Os vellos non dben... no Teatro Mayo. En 1958 pblicase O incerto señor don Hamlet, Principe d Dinamarca de Alvaro Cunqueiro.

Entradas relacionadas: