Haiek niri botako

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras lenguas extranjeras

Escrito el en vasco con un tamaño de 16,54 KB

Niri

Hiri

Hari

Guri

Zuri

Zuei

Haiei

Nik

nioke

nizuke

nizueke

nieke

Hark

lidake

Lioke


liguke

lizuke

lizueke

Lieke

guk

Genioke

genizuke

genizueke

Genieke

zuk

zenidake

zenioke

zeniguke

zenieke

zuek

zenidakete

Zeniokete

zenigukete

Zeniekete

Haiek

lidakete

Liokete

ligukete

lizukete

lizuekete

Liekete

Niri

Hari

Guri

Zuri

Zuei

Haiei

Nik

banio

banizu

banizue

banie

Hark

balit

Balio

baligu

balizu

balizue

balie

Guk

Bagenio

bagenizu

bagenizue

bagenie

Zuk

bazenit

bazenio

bazenigu

bazenie

Zuek

bazenidate

bazeniote

bazenigute

bazeniete

Haiek

balidate

baliote

baligute

balizute

balizuete

baliete

Entradas relacionadas: