Nekazaritza politika bateratua

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en vasco con un tamaño de 3,76 KB

 
Horiek horrela, landa espazioak gaur egun dituen erronka nagusiak
 ondokoak lirateke:
o Merkatu globalizatuan lehiatzeko eta produktibitatea emendatzeko
 birmoldaketa. prozesua egitea.
o Eskaeraren betekizunei erantzutea, kontsumitzaileen gustu eta 
beharreiegokituta.
o Nekazaritzako jarduerak ingurumenarekiko jarrera 
errespetutsuak izatea.
o Lurzoru-eskasiaren arazoa bideratzea.
o Kapitalizazioa eta kooperatibak indartzea.

o

Kalitatearen eta dibertsifikazioaren aldeko apustua egitea. Hitz gutxitan esateko, baserri modernoa eta lehiakorra izango bada, 

profesionalizatu egin beharko da: horretarako, beharrezkoa da
 ustiapenetan  inbertitzea, teknikak berriztatzea eta merkaturatzea 
hobeto kudeatzea. 


Beraz, ondorioztatu behar dugu landa espazioa
 krisian dagoela. Egitura-arazoek, Europar Batasunean
 sartzeak eskatutako  doitze-politikak eta merkatu global 
batean lehiatu beharrak etengabeko eraldaketa prozesuan 
murgildu dute nekazaritza.  Eta krisi horri aurre egiteko 
zenbait politika eta estrategia  jarri dira abian, EAEn, Espainiako 
estatuan eta Europar   Batasunean, 2007-2013 aldirako. Plan horiek
 landa espazioaren garapen iraunkorrari begira daude eginda, eta 
beroien helburunagusiak hauek dira: lehiakortasuna, ekonomia-
dibertsifikazioa, bizi-kalitateari eustea eta ingurumena babestea.

Entradas relacionadas: