Natus

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 9,79 KB

1
a) Quins són els aparells implicats en el procés de nutrició?
Aparell digestiu, circulatori, respiratori i excretor.
b) Quines són les glàndules que vessen els seus productes de secreció a l’intesti?
Les glandules anexes que són:
Glàndules salivals (saliva)
Fetge (bilis)
Pàncrees (enzims)
2
a) Quina diferència hi ha entre digestió mecànica i química? Per què es necessari que s’esdevinguin totes dues?
La diferència és que la en la digestió mecànica no hi han enzims i en la química si.
Es necesari que s’esdevinguin totes dues perque tenen funcions diferents.
Mecànica: trosseja els aliments i els barreja amb algunes substàncies (com per ex saliva) i els preparan per la digestió.
Química: Dona lloc a unes substàncies que fan que el aliment i els seus nutrients són transformats i preparats per digerir i fer la digestió.
b) Que és un enzim?
És una petita molècula que dona lloc a la digestió química
3
a) En què consisteix l’absorció dels nutrients? En quin lloc del tub digestiu es produeix? Quines són les estructures que ho fan posible? Com són aquestes estructures?
Consisteix en l’absorció dels diferents nutrients que aporten els aliments que serveixen perque el nostre cos estigui en un perfecte estat. Gran part de l’absorció es produeix a l’intestí prim, a l’intestí gros s’absorbeixen els productes obtinguts de la flora bacteriana i l’agua que s’extreu en el procés de formació de les femtes. Es produeixen al duòde i al ili. L’intesti prim consta d’unes vellositats, al duòde podem trobar molecules i la estructura es amb depressions.
b) La ventilació consta de dos processos. Quins? Explical’s i indica quins músculs intervenen en cadascun.
Inspiració agafem part del oxigen i fa un recorregut per el sistema respiratori. El diafragma baixa i les costelles es mouen cap amunt i cap a fora.
Expiració: Al respirar quan l’oxigen que hem agafat ha acabat el seu recorregut deixem anar el diòxid de carboni que el nostre cos no necesita. El diafragma i les costelles tenen la pisició inicial i l’aire es expulsat dels pulmons.
4
a) Què vol dir que la circulació sanguinia és doble, tancada i completa?
Això vol dir que per fer el seu recorregut la sang passa dues vegades pel cor, que circula sempre per conductes sense sortir-ne mai, i que la sang rica en oxigen i la pobre en oxigen no es barrexen.
b) Per quina raó el ventricle esquerre és mes muscular que el dret?
Perque amb la seva sirtule ventricular ha de treura la sang a l’artèria amb més diàmetre del cos humà, l’arteria aorta.
c) A traves de quines venes s’incorporen els nutrients absorbits per l’intestí a la circulació sanguinia general?
A través de la vena porta.
d) Podem definir les artèries com els conductes per on sempre circula la sang rica en oxigen? En cas negatiu, com s’haurien de definir?
No, perque les artèries es defineixen com els conductes que treuen la sang del cor, tant sigui rica en oxigen o en diòxid de carboni.
5
a) Què és la circulació menor? Descriu-la
La circulació menor és la que es fa de cor - pulmó, pulmó cor
b) Qué es la limfa? De quins òrgans es compon el sistema limfàtic?
La limfa és un líquid format per plasma i per léucocits (glòbuls blancs) que té funció defensiva o de recollir plasma sanguini dels teixits i tornar-ho al sistema circulatori sanguini. També té els ganglis limfàtics, que són llocs de gran acumulació de glòbuls blancs i tenen funció defensiva.
6
a) Digues a quina part de l’aparell excretor es produeixen els processos següents:
· micció: Ronyó· filtració primària de la sang: Al copruscle renal· reabsorció de substàncies aprofitables: Nefró· recollida de l’orina del nefró: através dels clazes d’orina passa al tubul renal, on va a parar a la pelvis.· emmagatzematge d’orina: Bufeta orinaria
b) Que és un nefró?
Un nefró és la unitat que s’encarrega de filtrar la sang.
c) Com es forma l’orina?
La orina es forma filtrant en els glomeruls i fent una reabsorció en els nefrons.
7 Fes un mapa conceptual del sistema nerviós indicant les parts en que es divideix i de quines parts consta cadascuna.

8
a) Què és la subtància blanca i la substància grisa? Com és la distribució d’aquestes substàncies en el cervell i en la medul·la ossia? I en el cerebel?
La substàmcoa blanca està formada d’axons mielènics i la grisa de cossos neuronals.
Al cervell primer hi ha la grisa i més endins la blanca.
A la medul·la espinal primer hi ha la blanca i mes endins la gris.
Al cerebel primer gris i mñes endins la blanca.
b) Quins són els sistemes de protecció dels centres nerviosos del SNC?
El crani: protegeix el cervell, el bulb rauidi i el cerebel.
La columna vertebral: Formada per vertebres, protegeix la medul·la espinal.
c) Localització, nombre i funció de les meninges. On es troba situat el líquid cefaloraquidi?
Les meninges protegeixen tot el SNC. Té capes: duramàter (externa), aracnoide (central i piamàter (interna). Les meninges recobreixen tot el SNC. El líquid celaforaquidi es trobra entre l’aracnoide i el piamàter. Les meninges protegeixen els ossos no “rasquin” a l’encèfal o a la medul·la.


4
a) Què vol dir que la circulació sanguinia és doble, tancada i completa?
Això vol dir que per fer el seu recorregut la sang passa dues vegades pel cor, que circula sempre per conductes sense sortir-ne mai, i que la sang rica en oxigen i la pobre en oxigen no es barrexen.
b) Per quina raó el ventricle esquerre és mes muscular que el dret?
Perque amb la seva sirtule ventricular ha de treura la sang a l’artèria amb més diàmetre del cos humà, l’arteria aorta.
c) A traves de quines venes s’incorporen els nutrients absorbits per l’intestí a la circulació sanguinia general?
A través de la vena porta.
d) Podem definir les artèries com els conductes per on sempre circula la sang rica en oxigen? En cas negatiu, com s’haurien de definir?
No, perque les artèries es defineixen com els conductes que treuen la sang del cor, tant sigui rica en oxigen o en diòxid de carboni.
5
a) Què és la circulació menor? Descriu-la
La circulació menor és la que es fa de cor - pulmó, pulmó cor
b) Qué es la limfa? De quins òrgans es compon el sistema limfàtic?
La limfa és un líquid format per plasma i per léucocits (glòbuls blancs) que té funció defensiva o de recollir plasma sanguini dels teixits i tornar-ho al sistema circulatori sanguini. També té els ganglis limfàtics, que són llocs de gran acumulació de glòbuls blancs i tenen funció defensiva.
6
a) Digues a quina part de l’aparell excretor es produeixen els processos següents:
· micció: Ronyó· filtració primària de la sang: Al copruscle renal· reabsorció de substàncies aprofitables: Nefró· recollida de l’orina del nefró: através dels clazes d’orina passa al tubul renal, on va a parar a la pelvis.· emmagatzematge d’orina: Bufeta orinaria
b) Que és un nefró?
Un nefró és la unitat que s’encarrega de filtrar la sang.
c) Com es forma l’orina?
La orina es forma filtrant en els glomeruls i fent una reabsorció en els nefrons.
7 Fes un mapa conceptual del sistema nerviós indicant les parts en que es divideix i de quines parts consta cadascuna.

8
a) Què és la subtància blanca i la substància grisa? Com és la distribució d’aquestes substàncies en el cervell i en la medul·la ossia? I en el cerebel?
La substàmcoa blanca està formada d’axons mielènics i la grisa de cossos neuronals.
Al cervell primer hi ha la grisa i més endins la blanca.
A la medul·la espinal primer hi ha la blanca i mes endins la gris.
Al cerebel primer gris i mñes endins la blanca.
b) Quins són els sistemes de protecció dels centres nerviosos del SNC?
El crani: protegeix el cervell, el bulb rauidi i el cerebel.
La columna vertebral: Formada per vertebres, protegeix la medul·la espinal.
c) Localització, nombre i funció de les meninges. On es troba situat el líquid cefaloraquidi?
Les meninges protegeixen tot el SNC. Té capes: duramàter (externa), aracnoide (central i piamàter (interna). Les meninges recobreixen tot el SNC. El líquid celaforaquidi es trobra entre l’aracnoide i el piamàter. Les meninges protegeixen els ossos no “rasquin” a l’encèfal o a la medul·la.

Entradas relacionadas: