Natus

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,82 KB

 

nutricio autotrofa obtenen la materia  i l'energia de la amteria inorganica

nutricio eterotrofa obtenen la materia i la energia de la materia organica

la reproduccio es la funcio mitjansan la qual els essers vius generen nous individus

biosfera conjun format x tots els essers vius de la terra

medi ambient ambient natural on viuen els organismes

anomenem esser viu al organisme ke neix kreix es nodreix io es relaciona

la celula es lestruktura mes simple de vida

organismes unice.lulars procariotes n tenen nucli al inreves ke els eucariotes ke si en tenen

biodiversitat es el congun despecies ke an abitat a la terra

fotosintesi es els proces delaboracio de la materia a partir de la energia del sol

qimiosintesi proces de elaboracio de la materia a partir de la energia ke es despren de les radiaccions qimikes

aparell digestiu digereix i ingereix l'alimen

aparell respiratori capa oxigen i despren el co2

aparell circulatori transportar els aliment

aparell excretor elimina els liquids

estimul es qualsevol canvi que es produeix al medi i es detectat x un organisme

resposta es la relaccio ke du a termes l'esser viu per fe fron al estimuldel medi

tropismes son un canvi en en la direccio del creixement de la planta

les nasties son moviments dels vegetals en resposta als estimuls

virus constituits x adn i arn

bacteris procariots unicel.lulars nutricio heutotrof

ciniobacteris procariotes unicel.lulars nutricio autotrofa fotosintetica

protozou eucariota unicel.lular nutricio heterotrofa amb digestio

alges pluricel.lulars sense teixits autotrofa fotosintetica

fongs eucariotes unicel o prulicel nutricio eterotrofa digestio externa

les plantes son prulicel.lulars eucariotes

les plantes tenen teixit formats x agrupacio de cel.lules ke sasocien formant organs com larrel la   tija la fulla

plantes es classifiquen en molses falgueres plantes amb flors i llavors

molses no tenen teixit necessiten aigua x reproduirse

falgueres tenen teixit presentes arrels tijes fulls aiga x reproduirse

plantes amb flors tenen tots els teixit

Entradas relacionadas: