Naturals T.10

Enviado por Anónimo y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,64 KB


Naturals

1.Completa el text: (2,5 punts)

El regne de les moneres agrupa els organismes procariotes  unicel·lulars independents els uns dels altres, tot i que poden agrupar-se formant colònies.  N’hi ha d’heterotrofs i d’autòtrofs. Formen les espores per suportar les èpoques que les condicions ambientals són desfavorables. Dins de les moneres podem diferenciar dos grups: els bacteris i els cianobacteris. Els bacteris són organismes procariotes  unicel·lulars formen un grup molt divers, tant pel que fa a forma com a mecanismes d’alimentació i el lloc on viuen. Coneixem que els bacteris poden adoptar diverses formes: cocs (o), bacils (forma de pastilla), vibrions (,) o espirils.

Es poden reproduir de tres maneres: transformació,  bipartició/transducció i conjugació.

També poden fabricar endospores que serveixen per estar protegits del món exterior.

Dins dels protoctits distingim dos grans grups: protozous i les algues.  Els protozous són eucariotes unicel·lulars heteròtrofs.  Distingim quatre grups de protozous segons com es desplacen: flagel·laats,  ciliats,  esporozous i  rizòpodes. Les algues són organismes eucariotes unicel·lulars col·lonials o pluricel·lulars autòtrofs. Les algues pluricel·lulars poden ser de tres tipus: verdes,  brunes i vermelles.  Es poden reproduir també de dos maneres: sexual o asexual.

 

2. Com s’alimenta un líquen? Explica-ho de manera molt detallada.(2 punts)

Són exemples de col·laboració simbiòtica  entre dos organismes. Acostumem a trobar-los sobre les roques o l’escorça dels arbres. El fong se’n encarrega de captar aigua i sals minerals que permetran que l’alga cedeixi al fong part de la matèria orgànica obtinguda perquè s’alimenti. Per tal de desenvolupar-se, només li cal llum, aire i pocs minerals que capten de la pluja. Els permet sobreviure en les zones on pràcticament no es pot desenvolupar cap altre organisme. Són especialment sensibles a les substàncies minerals tòxiques que hi ha a la pluja.

 

3.Què és un fong? Diguin les classes o tipus. Com són les seves cèl·lules? I la seva alimentació? (2 punts)
És un organisme eucariota, unicel·lular o pluricel·lar heterotrof. Són tal·lòfits. Són tres segons la seva alimentació: sapròfits (descomponedors) (s’alimenten de matèria orgànica morta), paràsits (capten la seva alimentació d’organismes als quals perjudiquen) o simbionts (associats a un altre otganisme i tots se’n beneficien). El micoriza és un tipus de relació simbiòtica que s’estableix mitjançant la conexió de les hifes dels fongs.

Els fongs inferiors són els més senzills i tenen un fals miceli; són sapròfits i ho són els llevats, els ascomisets, n’hi ha d’unicel·lulars com els llevats i pluricel·lulars i poden fer espores.

 

5.Fés un dibuix d’un bolet i posa’n les parts: (1,5 punts)

Parts (barret, làmines amb espores i basidis dins), peu , miceli i hifes

Entradas relacionadas: