Naturals: L`energia

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Biología

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,52 KB

1- L`energia es la capacitat per a provocar canvis en els sistemes materials.
2-Energia quimica=es la que enmagatzenen els combustibles o les piles.
Energia termica o calorifica=es una energia que se intercanvia quan dos sistemes que es troben a distinta temperatura entren en contacte.
Energia mecanica=es la que tenen els cossos pel seu moviment o la seu posicio.
Energia sonora=es la que transporta el so.Es produix sempre a causa d´un moviment.
Energia lluminosa=es la que transporta la llum.
Energia eletrica=es la que transporten les carregues electriques que recorren un circuit.
3-Carbo=va ser una de las primeras energias utilizada per les persones. pero la combustio del carbo genera dioxis de carboni, un gas que contamina l´atmosfera. L`extracio resulta perilllosa.
Petroli= va ser a la mitat del segle XX quan es va convertiren la font d`energia mes important. El petroli tarda millons d´anys en formarse i tiene molt problemes mediambientals derivats de la seua extracio, transport i transformacio.
El gas natural=l`avantatge del gas natural enfront d´altres combustibles es la seua netedad . L´inconvenient, el perill de explosio y las fuites de gas, ja que es molt toxica.
l´energia nuclear de fissio= L´avantatge mes important de l`energia nuclear es l´eficiencia:molt poca quantitat d´urani, o plutoni proporciona una gran quantitat d`energia pero produia molt c ontaminats i si hi ha un accident substancies radioactives.

4-L´energia sola=el sol proporciona l´energia per al nostre planeta ,l´energia solar es una neta, no contaminen l´inconvenient es la caixa eficiencia de les centrals.
L´energia eolica=l´energia del vent l´hen utilizat per a enpulsar vaixells, les centrals eoliques produtores d´energia electrique, el iconuenient es el condicionat geografic,son en zones am el vent bufa a força regularment.
L´energia hidraulica=un corrent de aigua transporta energia mecanica es fa baixar per conductes fins que arriba a una turbina acoblada a maquina generadora d´electricitat.
L´energia de la biomasa=la materia organica acumula energia quimica el metode no esta molt estes pero es molt interesant per que alhora de produix energia s´eliminen residuos de la naturalessa.
L´energia geotermica=l´interior de la terra constituix una altra font son una prova els volcans ,ixen materials a temperatura elevada es una font no renovable,pero constitueix una alternativa interessant.
L´energia de les marees0el moviment de l´aigua del mar ofereix una altra possibilitat les marees han de ser bastant pronunciades.

Entradas relacionadas: