Natalidad y Mortalidad

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Matemáticas

Escrito el en español con un tamaño de 1,47 KB

 
natalitat és la kuantitat de defuncions produides durant un any..tn=nmbre persones naskudes en un any/poblacio totatl x100
mortalitat al rebe
creixement vegetatiu es el resultat de restar la mortalitat de la natalitat cv=n-m pot ser positiu tn>tm i negatiu tn
Creixement migratori es el resultat de restar el nombre de emigrants del nombre de imigrants relacio entre les persones k marxen dun territori i les k hi arrriben pot ser negatiu ie cmigratori=imigrants-emigrants persones
Creixement total sumar el creixement vegetatiu i creixement migratori....ctotal=cv+cmigratori pot ser positiu si cv+cm>o i -


taxa de mortalitat infantil ens indica la kuantitat de morts menors d un /naixements en un any x 1000 es pot coneixer el grauu de desenvolupament d un pais -5%desenvolupat,+5%alta y 80%subdesenvolupat o vies d desenvolupamnt..
taxa de dependencia es la realcio entre la poblacio adulta i per altra banda poblacio vella i jove,...
t.d.d=100(x+y)/p y en % x cennt
x=poblacio d 0 a 5 anys
y= `poblacio de mes d 65 anys
p= poblacio d 15 a 65
taxe de envelliment:percentate de persones de mes d 65anys respecte al total de la poblacio te=persones d +65/poblacio total x 100
index d enveillmnt es la realcio entre el nombre d persones mayors d 65ans i d ls persones d 0-14
ie=perosnes+65/menors15..0a1mol joves y 1 a 2 vella

Entradas relacionadas: