Narrativa años 60

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 3,97 KB

A NARRATIVA A PARTIR DOS 60
A narrativa galega da posguerra pode ser agrupada deste xeito:-Nova narrativa galega: Os autores teñen formacion universitaria, stan liga2 a ideoloxia nacionalista,coñecn bn as tndncias da narrativa europea.Domina o narrador en 1pers (monologo)e frecuente o pluriperspectivismo (varios narradores). O prota desarraigado e abrumado. O espazo é indet e intanxible, domina o espazo urbano sobre o rural, rep simboloxia. Ruptura entre tempo de discurso e tempo do relato. Temas como a angustia, illamento do home, rebeldia e loita xla liberdade.GONZALO R.MOURULLO: "Nasce unha arbore" (inaugura a nova narrativa,tratamento simbolico, temas da adolescencia e emigracion), "Mermorias de Tains" Epistolar.MENDEZ FERRIN: INfluido x autores extranxeiros,estilo moi persoal. "Percival e outras historias" "O crepusculo e as formigas" (Contidos da nova narrativa) "Retorno a Tagen Ata" "Elipsis e outras sombras" (Tratamento dos contidos sociopoliticos), "Amor de Artur" (Aprox a liña da literatura fantastica).A distinguir 3 tendencias de estilo recorrentes dentro da sua narrativa: 1)Recreacion de persnxs e ambients da materia de bretaña,2)Exploracion do absurdo, da angustia humana e da violencias destructiva,3)O desenvolvemento dunha mitoloxia propia&persoal,cargado de forte valor simbolico. Outra caract a destacar de FERRIN é a sua lingua,q é rica e vizosa e esta dotada dun gran vigor expresivo.CARLOS CASARES: "Vento ferido","Cambio en 3" (cntrase en aspects biografics da sua ninez e mocidad.Afan vangardista e experiemntal propio da NN) "Os escuros soños de Clío" "Ilustrisima","Os mortos daquel veran" (Recrea momentos e personaxes do pasado historico,mesturando realidd&fantasia).


Casares posúe un perfcto dominio das tecnicas prpias da narrativa europea e americana do XX (ruptura da temporalidade lineal, monologo int,pluriperspectivismo..) A sua prosa caract sobrtodo a partir de "Os escuros soños de Clio" xla coidada combinacion de realidd, fantasia, lirismo&humor. Emprega na sua lingua 1sintaxis sinxela e de ritmo axil e vocabulario transparente.
A épica rural:NEIRA VILAS: A sua experiencia vital e o seu achegamento formal a narrativa tradicional e os temas da infancia, o mundo rural e a emigracion,fai encadralo nesta corrente.O mundo narrativo de Neira Vilas encadrase na liña do socialrealismo,e ten como prota infantil o adulto,e a sua obra xira arredor do mundo rural e a emigracion. Domina varias tecnicas narrativas como diferentes puntos d vista e diversas presentacions formais.A sua linguaxe e case coloquial,lexico rico, depurado e vivo, sintaxe sinxela e proxima da lingua falada.
A promoción dos premios de narrativa:
A partir dos 70 os avances democraticos posiilitaron unha diminizacion cultural cos diversos premios e concursos literarios.ALFREDO CONDE: "Memoria de Noa", "Xa vai o griffon no vento", "Breixo". O tema dominante e o problema da soidad e da liberdade do indv fronte ao mundo q o rodea. Tecnica: Monologo interior, para dar estructura dual para darlle 2fios a historia.Lingua: clta e sintaxis complexa e longa.
XAVIER ALCALA: "A fundicion","Fábula","Alén da desventura". Nas obras de ALCALA,apreciase 1compoñente autobiografico "a nosa cinza".O tema e o mundo da emigracion galega na Pampa arxentina.Alcala amosase dominador de calquera forma narrativa, dende o relato curto a novela,dende fabula de politica-ficcion a cronicas de viaxes. Facilidades na sua lingua, sintaxis clara

Entradas relacionadas: