Narracions literàries: Maduresa, violació, amor i infidelitat

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,28 KB

Sept2011

Maduresa d'una persona jove que assumeix responsabilitats laborals i familiars/(1-12*13-21*22-31)/narratiu amb elements descriptius, text amb seqüencia narrativa (planejament-nucli de l'historia i conclusió), veu del prota que narra l'accio, predomina l'imperfect d'indicatiu, hi ha personatges/situació explicada segons perspectiva subjetiva, narrat en 1ª persona, elements lèxics valoratius/Ob-Son-So-Ob/Som, tinc, sé, són, sec, fan,

correspon/buscava, a vegades, grossos, habilitat


Julio2013

Violació d'una dona, marginalitat, l'abús/primer, segon i tercer paràgraf/text narratiu, seqüencia narrativa marcada per successió cronològica dels fets, narrador omniscient en 3ª pers, hi ha personatges i es presenten de manera directa e indirecta, acció presentada en imperfect d'indicatiu, descripció de llocs/narrador omniscient en 3ª pers de manera indirecta, ofereix pensaments i paraules d'altres personatges, veu de l'inspector es fa expressa a les darreres línies/Ob-Son-So-Ob/EspecificativaCN, Sub adjet de relatiuCN, Sub substantivaCD, Sub Adverbial finalCC/Quasi, tancà, cruixir, acostava


Sept2012

Trencament dels tòpics, superació de les convencions/(1-11/12-18)/text narratiu amb elements descriptius, seqüencia narrativa marcada per successió cronològica dels fets, narrador omniscient en 3ª pers, hi ha personatges, l'acció es presenta en present d'indicatiu (confereix versemblança i actualitat als fets)/veu del narrador omniscient en 3ª pers, de manera indirecta ofereix pensaments dels personatges/Tan-Ob-Son-Tan/va veure, dormia, va descavalcar, es va agenollar, va prendre, era, tenia, va besar, va obrir, va mirar, va haver cavil·lat, era, era, era, devia ser, era, suposava, devia haver besat, va tenyir/rama, rodejada, ordena, llavors


Julio2016

L'amor no correspost/(1-7/8-22/23-27)/1ª persona, pronoms possessius, adjetius valoratius, lèxic d'estats d'ànim, construccions modals, preguntes retòriques/narratiu: descriu sa situació, estructura narrativa, present+passat+descripció d'ànims/so-ob-so-ta/Sub.subs.suj-sub.adj.cdn-sub,subs.cd-Sub.adv.cct/actualment-"entre el castany clar i el groc"-habitació-disfrutar.

Julio2014

Pobresa i necessitat de robar(1-2/3-14/15-23/24-27)text literari, narració+descripció (estructura), adjectius variats, metàfores i comparacions (l.1-2/14-15)+isotopia crea una atmosfera plàcida, o la pudor que produeix el cos.1ª persona+estil directe, indirecte./1ª persona, indi+direc/Son-Son-T-Ob/no obstant això-tot i que-per tal que-però/sabí-estranyar-ocultar-produir.

Julio2015

La mort d'un desconegut(1-4/5-13-14-15)/narr.omniscient+veu de redactor1ª, directe (veu del forense) indirecte (5º paràgraf)/narr+descript(estructura, narrador omniscient, seqüència narrativa, personatges, 1º persona, verbs passat...)/So-Ob-So-So/en-l'hi-la-ho/xiquets-portava-a pesar de-jutjà.

Junio2014

Confessió d'una infidelitat(1-9/10-19/20-23)/narr+descripció (explica fets, verbs en present amb accions que es succeeixen, gènere epistolar, descripció de l'estat d'ànim, verbs d'estat)/narrador3º+personatge de sara1º/Son-Son-Ob-Tan/(em vaig atrevir, volia, vaig saber, vaig fer, vaig demanar, perdonessis, vaig voler, vas veure, havia canviat, era, m'atrevia, volia, sabia, feia, vaig demanar, perdonessis, volia, veies, havia canviat, era)/roges-restar-gros- es para.

Junio 2016

El pas del temps i la memòria(1-3/4-15/16-24)narratiu(1º persona, estructura narrativa, personatge, vivències actuals, present+passat i descripció)/adjectivació, ¡?, pronoms febles, tot crea una ficció per que el lector contemple els pensaments i vivències, tria lèxica=crea atmosfera poètica i evocadora+metàfores i comp(l.3,23/8-9)/Ob-Son-Tan-Tan/he fet aquest pas(CRV), comence a tenir una certa perspectiva en els meus records(CD), a les evocacions(CD), el vaixell d'adolescència(CD)/a boca de nit-pertot-tot i això-borratxo.

Entradas relacionadas: