Nahaste homogeneoa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Química

Escrito el en vasco con un tamaño de 5,87 KB

 

1.MATERIAREN AGREGAZIO-EGOERAKZOTZA: Egoera solidoa

-Zurrunak dira

-Bolumen konstantea dute

-Forma konstantea; ez da aldatzenUR LIKIDOA:
Egoera likidoa

-Ez dira zurrunak

-Bolumen konstantea dute

-Forma aldakorra dute; dauden ontziaren forma hartu

UR-LURRUNA:


Egoera gaseosoa

-Bolumen aldakorra dute

-Forma aldakorra dute; dauden ontziare forma hartu eta Betetzen dute.

GOGORTASUNA:Zakatuta aldatzen ez dena, nekez marratzen, zulatzen eta ebakitzen zaila Dena.

FLUIDOTASUNA:Gas plasma eta likidoen izen genetikoa. Elkarren arteko kohezio gutxi duten Osatutako gorputzak dira. Molekulak bata bestearen gainean edo aske higi Daitezlalarik. Horregaitik ez dute berezko formarik eta sartuta dauden Ontziarena hartzen dute.

HARIKORTASUNA: Haria egiteko gaitasuna apurtu gabe.

DIFUSIOA: Ingurune batean partikula multzo bat.

SOLIDOA:

-Konexio indar handia

-higidura txikia

LIKIDOA:

-Konexio indar txikiagoa

-Higidura

GAS:

-Konexio indarrik ez

-Higidura handia

BAPORAZIOA: Egoera likidotik egoera gaseosora.

-Lurrunketa

-Irakitea

KONDENTSAZIOA:Egoera gaseosotik egoera likidora.


2.BANATZE TEKNIKAK

•Nahaste osagaiak teknika fisikoen Bidez banandu daitezke, nahaste homogeno naiz heterogenoa izanda

NAHASTE HETEROGENOAK:


iragazketa eta dekantazioa.

NAHASTE HOMOGENOA:


Destilazioa eta kristalizazioa.

IRAGAZKETA

•Asekidura xeheen osagaiak Banatzeko erabiltzen da

ADB: Harea eta ura

•Iragazki baten bidez, partikula Solidoak likidoaren partikulatik banatzen datza, tamaina desberdintasuna Aprobetxatuz.

1.Lehenik, nahastea hauspeakin-ontzi Batean jartzen da

2.Tresnak Horrela jartzen dira

3.Nahastea Poliki-poliki isuri behar da, bairazko hagaxkatik paperesko iragazkirantz Labandu dadin

Partikula solidoak paperean Geratuko dira eta likidoak zeharkatu egingo du, eta azpian jarri dugun Hauspeakin-ontzia beteko dugu.


DEKANTAZIOA: 2 nahaste mota banatzen dira:

- EMULTZIOAK

- ESEKIDURA LODIAK

2 fase banatzen dira:2 en denzitate-desberdina aprobetxatuz.

Prozezua nahastearren araberakoa Izaten da.

1.Emultzio Baten 2 fase likido banatzeko deskantazio-inbutu bat erabiltzen da

2.Fase likidoa Eta ondoko fase solidoa banatzeko hauspeakin-ontzia beherantz makurtzen da, Likoda isur dadin

3.Likido Batean igerian dagoen fase solido bat banatzeko espatula erabiltzen da


DESTILAZIOA

Dizoluzioen osagaiak banatzeko Erabiltzen da.

Osagaiak banatzeko, 2 osagaien Irakite-putuen arteko aldea aprobetxatuz.

1.Busen Metxeroa, tripodearekin eta saretarekin matrazea, hodi ostailea, euskarri batez Eta martxoda batez trinkaturik eta matrateari loturik eta hauspeakin ontzia.

2.Dizulozioa Matrazearen barnean jartzen da, eta bertan berotzen da, nahastea irakiten hasi Arte

3.Askatzen den Lurrunak asteko izango du irakiten puntu baxuena duen osagaietatik, eta hodi Hoztailetik pazatzean kondentzatuko denez, hauspeakin-ontzian bilduko da.

4.2 likidoen arteko dizoluzioa bada, Irakiten puntu baxuena duen osagai hauspeakin-ontzian biltzen da

Matrazea dagoen nahastean, berriz, Gero eta ugariagoa da irakite puntu altueneko osagaia.

Likido batean disolbatutako solido Baten dizoluzioa bada, irakiten egongo da matrazean likidoa duen bitartean, eta Solidoa matrozean geratuko da hauspeakin ontzira destils daiteke.


KRISTALIZAZIOA

Solido bat likido batean Disolbaturiko daukaten disoluzioen osagaiak banatzeko erabiltzeari da.

Protedura honetan, likidoaren Egazkortasun handiagoa aprobetxatzen da, bi osagaiak banatzen dira likidoa Errasago pasatzen delako egoera gaseosarra.

2 ERA DAUDE:

1.Dizoluzia Kriztalizadore batean jartzenda, likidoa poliki poliki lurrundu dadin: solidoa Hondoan geratuko da, kristal txikien forma hartuta.

2.Kristalizadorea lehorgail batean Sartzen da

Hontzi horretan dagoen subtantzia Lurruna xurgatzen du, eta horrela kristalizazioa bizkortzen da.


3.DISOLUZIOAK

Nahaste Heterogeneoa


Materia heterogeneoa da, parte desberdinak bereizten baitira begiradarekin. Haren konposizioa eta ezaugarriak aldatzen dira. Konposizio aldakorra da.

Disoluzioak:


materia homogeneoa da, ez dira parteak bereizten. Konposizioa eta Propietateak berberak dira puntu guztietan. Konposizio aldakorra da.

Substantzia Purua:


materia homogeneoa da. Konposiazio eta propietate berberak ditu. Konposizio beti bera da, proportzioak Ez direlako aldatzen.

Motak:


Solutua:


disolbatzen den substantzia, kantitate txikienean Dagoen osagaia da.

Disolbatzailea


solutua disolbatzen duen substantzia, kantitatate Handienean dagoen osagaia.

Disoluzio ideala:disoluzioaren osagaien proportzioa nahi adinakoa izan Daitekeenean. Adbz: uraren eta etanolaren disoluzioa.

Disolbagarritasuna


Disoluzio asean dagoen solutu kantitate maximoari eta Tenperaturaren menpe dago. Adbz: esnea eta kola-kaoa.

Disolbagarritasunean Eragina duten faktoreak:

-Tenperatura:solidoek likidoetan duten disolbagarritasuna handiagoa Da tenperatura handitu ahala.

-Presioa:gasek likidoetan disolbagarritasuna handiagotu egiten Da presioa handitu ahala; gasek likidoetan duten disolbagarritasuna txikiagotu Egiten da tenperatura hannditu ahala.

Disoluzio-abiaduran eragina duten faktoreak:-
Ukipen-azalera:ukipen-azalera zenbat eta handiagoa izan, hainbat eta Bizkorrago disolbatzen da solutua.

-Agitazioa:disoluzioa zenbat eta gehiago irabiatu, hainbat eta Bizkorrago disolbatzen da solutua.

Entradas relacionadas: