Nacionalismes i regionalismes a l'estat espanyol xuleta

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,11 KB

 

La Reivindicació autonòmica i el nacionalisme a Catalunya:


Un dels Efectes més destacats de la Gran Guerra que va portar a primer Pla internacional el dret dels pobles a l'autodeterminació. Es tractava D'un principi amb el qual es volien solucionar les reivindicacions dels Pobles que havien estat sota el domini de l'Imperi austrohongarès, que La premsa denominava la Presó de pobles. Es Va crear un organisme, la Societat de Nacions.Aquests Anys de guerra van comportar un gran dinamismeeconòmic I social, La política Que van fer entrar en crisi el vell sistema polític de la Restauració va manifestar públicament La voluntat de modernitzar la política espanyola. Encapçalat Per l'Assemblea de parlamentaris. Aquesta Voluntat de reforma la van expressar sobretot e diputats Catalanistes.

El Catalanisme durant la Gran Guerra


El fracàs electoral de la Uníó Federal Nacionalista Republicana Durant la Gran Guerra Va portar el seu líder, Pere Coromines, a abandonar temporalment L'activitat política. L'adovocat laborista fundar el Bloc Republicà Autonomista. Es Va radicalitzar molt ideològicament. Llavors, Molts dels seus membres es van aplegar en el Partit Republicà Català. La Vella Uníó Catalanista es va voler convertir en una Mena de partit polític va fracassar però va afavorir que Catalunya Participés del corrent internacional.

La Primera campanya autonòmica:


Durant els anys de la Gran Guerra va morir tota una generació dels Líders catalanistes Torras i Bages, Enric Prat de la Riba, Domènec Martí, Narcís Verdaguer. Aquest fet va deixar Cambó com a lider de La Lliga i Puig i Cadafalch com a president de la Mancomunitat. Tots Dos, veient que el catalanisme es radicalitzava cada cop més, van Anunciar que el catalanisme nomes li quedava la sortida de plantejar La demanda d'una autonomia política. La mancomunitat va coordinar Aquest moviment que va portar a la redacció d'unes bases per a L'autonomia de Catalunya. Una comissió va presentar aquestes bases Al govern central. La reacció governamental no va ser favorable, Però la Mancomunitat va seguir el procés amb la redacció d'un Projecte d'Estatut de Catalunya: es tractava d'una text modern que Posteriorment va servir de base per redactar l'Estatut de Núria. Cambó va promoure que els diputat catalans abandonessin les Corts. A Barcelona hi va haver protestes i mobilitzacions, que van coincidir Amb les grans vagues obreres. El govern va respondre amb la suspensió De les garanties constitucionals.

Canvis I reivindicacions del catalanisme


El Catalanisme conservador espantat per la tensió general, va moderar Les reivindicacions i va acabar intervenint en els governs centrals, Per tal de salvar la monarquia: Cambó mateix va ser ministre de Foment i de Finances. Molts Sectors catalanistes van entendre aquesta col-laboració com una mena Tradició, i per això el prestigi popular de la Lliga Regionalista Va experimentar una gran davallada. Els sectors més crítics van Escindir-se de la Lliga i van fundar un nou partit, Acció Catalana. Macià Buscava crear una força política d'afirmació catalanista i ara, va Aconseguir formar un partit separatista, Estat Català. En el Catalanisme d'esquerres també es van produir canvis importants. D'altra banda, pels mateixos anys s'anava concretant una tendència Catalanista dins el PSOE que finalment es va materialitzar en un nou Partit, la Uníó Socialista de Catalunya.

Els Nacionalismes i els regionalismes a la resta d'Espanya:


Les Aspiracions nacionalistes d'altres territoris de l'Estat espanyol: Galícia, País Basc, València i fins i tot el regionalisme andalús. Les campanyes de propaganda que havia fet la Lliga Regionalista es Van anar intensificant en aquesta nova con- juntura i van acabar Concretant un pacte d'aliança entre els nacionalis- mes de Galícia, Del País Basc i de Catalunya, anomenat pacte Galeusca .Es va Concretar el dia 11 de Setembre la Diada Nacional.

El Nacionalisme basc:


Els factors Bàsics que havien ajudat a concretar el sentiment nacional basc són Tres: el final de la Tercera Guerra carlina, la voluntat del govern Central d'eliminar els furs tradicionals i la rapida aparició de la Gran indústria i la mineria que va comportar l'arribada d'una Immigració creixent. Sabino de Arana Goiri va Formar el Partit Nacionalista Basc per començar a impulsar la Normalització moderna de la llengua basca. Sabino De Arana donava molta importància a La religió I a la identificació dè la raça basca. El PNB va començar a tenir presència política a la Diputació de Biscaia i en alguns municipis. Es Va poder crear un primer organisme obrer basc, la Solidaritat D'Obrers Bascos.

El Nacionalisme gallec:


L'origen Del nacionalisme Gallec cal buscar-lo en la renaixença romantica del Segle XIX i en la reacció dels liderats que Feien cants a l'ànima popular i es queixaven de la pobresa i la imaginació. No va ser, però, fins a la fi del Segle XIX Que van sorgir les primeres formu- lacions d'un regionalisme gallec. Partido Galeguista a partir de 1929 va esdevenir realment un partit Polític, quecomptava amb el favor dels sectors republicans i L'oposició a la dictadura de Primo de Rivera.

El Valencianisme i el mallorquinisme:


Al País València, un grup de Literats van crear la institució cultural Lo Rat Penat, es van Formular unes primeres afirmacions d'un valencianisme.Amb La crisi del final del Segle XIX i l'exemple català, van donar Origen a l'entitat València Nova. El Moviment valencianista es va reafirmar també amb motiu de la Gran Guerra. La suspensió de la vida política provocada per la dictadura De Primo de Rivera. Va donar importància un altre cop a la Reivindicació d'un valencianisme fonamentalment cultural, va Fomentar la creació del partit Agrupació Valencianista Republicana. El Mallorquinisme es va forjar en petits cercles intel-lectuals van Crear el Centre Regionalista, El 1931, el Centre autonomista De Mallorca s'uní amb el Centre Regionalista per fundar conjuntament El Partit Regionalista de Mallorca.

Entradas relacionadas: