Munduko Biztanleria

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 3,31 KB

 
B IZTANLERIAREN AZTERKETA:
Demografia:
Hitza grekotik dator: "demos"(herria) eta "grafia"(ituna), eta giza biztanleriarekin lotutako guztia aztertzen duen zientzia da.
Iturri demografikoak:
1)
Erregistroak:·Parrokietakoak:ezkontzak,bataioak et heriotzak jaso.
·Zibilak:epaitegiatan daudenak eta ezkontzei,jaiotzei,heriotzei,preso dagoen biztanleriari eta abarri buruzko datuak.
·Jabetzei dagozkienak:pertsonek dituzten jabetzei buruzko datuak bildu.
2)
Biztanleriaren iturri estatistikoak:
·
Estatu bati buruzko zentsuak.
·Udal erroldak,udaletako datuak dituztenak.
·Mundu osoko datuei buruz nazioarteko erakundeek prestatutako estatistikak:NBEk,UNESCOk,FAOk...
·Beste informazio-iturri batzuk,INEk,FUSTATek,Merkataritza eta Industriako Ganberak etab. egindako azterketak.

ADIERAZLE DEMOGRAFIKOAK:
a)Hazkunde naturalaren edo begetatiboaren tasa(%):

b)
Jaiotza-tasa(%o):

c)
Ugalkortasun-tasa(%o):
d)
Heriotza-tsa orokorra(%o):
e)Haurren heriotza-tasa(%o):

f)
Batez besteko bizi-itxaropena jaiotzerakoan(urteak) :
BIZTANLERIAREN BANAKETA GEOGRAFIKOA:
Biztanleriaren banaketa aztertzeko adierazle bereizi bat:biztanleriaren dentsitatea.

·Faktore fisikoak:klima,lurzoruaren emankortasuna,ibai alboan,altitudea eta itsasoaren urbiltasuna.
·Giza faktoreak:migrazio -mugimendu handien ondorioz inguru pobreak inguru garatuak gertatu diren mugimenduak gerren,ekonomias edo gobernuz ondorioz gertatzen dira.
MUGRAZIO MUGIMENDUAK:
Migrazioek edo migrazio-mugimenduek gizakiok, arrazoi askok bultzatuta behin-behinezkoz edo behin betikoz egiten ditugun mugimenduak dira:
·Emigrazioak:jatorrizko lurraldetik begiratuta(emigranteak).
·Immigrazioak:jendea iristen den herrialdetik begiratuta(etorkinak).
a)
Barneko migrazioak:herrialde edo inguru baten barnean gertatzen diren biztanleria mugimenduak dira.
b)
Kanpoko migrazioak:pertsonek muga politikoak zeharkatzen dituztenean gertatzen diren biztanleriaren mugimenduak dira.
·Behin-behinekoak:denbora-epe jakin baterako direnean.
·Behin betikoak:tokiz aldatzen diren pertsonak beste toki batean nehin betikoz gelditzen direnean.

Entradas relacionadas: