Munduko Biztanleria 2

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en vasco con un tamaño de 1,74 KB

BIZTANLERIA ETA JARDUERA EKONOMIKOA:·Biztanleria aktiboa:lanean ari diren pertsonek(langileak) eta lan egin nahi dutenak baina lanik gabe daudenak(langabetuak).
·Biztanleria pasiboa:kontsumo-funtzioak baino betetzen ez dituzten pertsonak dira.
a)
Sektoreak:·Lehenengo sektorea:nekazaritza,abeltzaintza eta arrntza osatu(erausketa).
·Bigarren sektorea:meataritzan,industrian eta eraikuntza osatu (eraldaketa).
·Hirugarren sektorea: garraioa,merkataritza,zerbitzuak,hezkun-
tza,osasuna etab (zerbitzuak).
BIZTANLERIAREN EGITURA ADINAREN ETA SEXUAREN ARABERA:
a)
Adinari dagokionez:·Biztanleria gaztea (0-15)
·Biztanleria heldua edo lan egin dezakeetena (16-65)
·Biztanleria adinekoa (65+)
b)
Sexuari dagokionez:·Gizonak
·Emakumeak
BIZTANLERIAREKIN LOTUTAKO GAUR EGUNGO ARAZOAK:·Gosetearen-arazoa (elikatzeko banaketa desorekatua)·Baliabide-eskasia (baliabide mugatuak)
·Ingurumenaren narriadura
(ura eta ingurunea kutsatu)·Xenofobia agerpena (atzerritarren gorrotoa)·Biztanleriaren zahartzea (baliabide ekonomiko eta giza baliabide)

Entradas relacionadas: