Moviments artístics i tècniques pictòriques

Enviado por Chuletator online y clasificado en Arte y Humanidades

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,55 KB

Renaixement: XV

Quattrocento i XVI Cinquecento.

Barroc: XVII i primera meitat del XVIII

Bodegó: composició pictòrica que representa éssers inanimats en un espai determinat.

Capitell: part superior de la columna, pilar o pilastra.

Casetons: decoració geomètrica en sostres o cúpules.

Clarobscur: tècnica pictòrica que utilitza contrastos forts entre zones fosques i il·luminades per ressaltar volums i crear profunditat.

Columna salomònica: té el fust entortolligat en forma d'espiral.

Cúpula: volta semiesfèrica que cobreix en un edifici un espai quadrat o circular...

Escorç: recurs que s'utilitza per donar la impressió de profunditat.

Finestres geminades: obertures en un mur compostes per arcs geminats.

Fornícula: buit que es deixa en una paret per col·locar una estàtua, altar... funció ornamental.

Llanterna: torre poligonal, quadrada o circular, més alta que ampla, té finestres laterals i serveix com a coronament de les cúpules per permetre la il·luminació natural a l'interior.

Medalló: baix relleu de forma rodona integrat en un edifici com a ornament.

Perspectiva lineal: tècnica que permet representar objectes tridimensionals sobre una superfície plana. Les persones i objectes es distribueixen a partir del punt de fuga.

Perspectiva aèria: mètode amb el qual es crea la sensació de profunditat en una pintura, difuminant el contorn de les figures, objectes...

Petxina: els triangles curvilinis en els quals descansa l'anell de la cúpula.

Pintura al fresc: tècnica pictòrica utilitzada al barroc i renaixement, es pintava sobre el mur humit.

Pintura a l'oli: tècnica pictòrica utilitzada al renaixement on es dissolen els pigments en un aglutinant oliós.

Quadratura: engany òptic, que consisteix en prolongar l'arquitectura mitjançant representacions pictòriques que creen il·lusionisme òptic de gran teatralitat.

Quadri reportati: composicions pintades al sostre que simulen ser quadres pintats en un cavallet i emmarcats i clavats al sostre.

Retonda: edifici circular amb cúpula.

Sfumato: tècnica pictòrica on es difuminen els contorns de les figures per integrar-les de manera natural a l'escena.

Tambor: mur poligonal sobre el qual reposa la cúpula.

Tondo: composició pictòrica realitzada dins d'un marc circular.

Trompa: volta petita disposada als angles d'una base quadrada per poder obtenir 4 punts de suport que sostinguin la cúpula, tambor o cimbori.

Ull de bou: finestra petita de forma circular.

Vedutisti: pintors de vistes urbanes que representaven sobretot paisatges venecians.

Veladura: tècnica que consisteix en aplicar tints transparents sobre la pintura per tal de suavitzar la intensitat cromàtica.

Terribilità: expressió de dramatisme en escultures (Miguel Ángel).


Action painting: tècnica que intenta expressar a través del color i la matèria sensacions com el moviment, la velocitat o l'energia.

Automatisme:

Cartell: obra artística gràfica feta sobre paper. Finalitat publicitària en un principi.

Collage: obra plàstica feta a partir de trossos d'objectes, papers, fotos o diaris enganxats sobre un suport pictòric.

Divisionisme (puntillisme): tècnica neoimpressionista que es basa en la juxtaposició de punts de colors per crear efectes lluminosos.

Dripping (degoteig): tècnica pictòrica en que el pintor deixa degotar pintura damunt de la tela estesa a terra, amb un contenidor foradat o esquitxant la tela amb les mans o pinzells.

Frotagge: pintar sobre un paper col·locat sobre una superfície rugosa, conforme les característiques es queden gravades al paper.

Grattage: tècnica d'art surrealista que consisteix en gratar les capes de pintura ja seques sobre la tela o fusta i crear així un efecte de relleu.

Happening: producció d'una obra d'art centrada en un esdeveniment i no en un objecte, amb la participació o no dels espectadors.

Performance: accions realitzades per un individu o un grup en un lloc i un temps determinats.

Pintura matèrica: utilitzar materials diferents als tradicionals en l'hora de pintar, com sorra, i queden parts amb matèria i altres sense.

Ready-made: objecte quotidià que es converteix en una obra d'art. Es descontextualitza.

Simultaneisme: tècnica pictòrica que consisteix en la juxtaposició en un mateix pla de diverses fases de moviment d'un objecte.

Entradas relacionadas: