Mostra en un pla de mostreig

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,16 KB

 

Llindars


El llindar de tolerància econòmica (nivell econòmic de danys):


Densitat de plaga a partir de la qual els danys que ocasiona
són superiors al cost de les mesures de control que els
evitaria

El llindar econòmic de tractament (Llindar de Tractament)


És el nivell poblacional al qual s’han d’aplicar les mesures de
control per evitar que una població en augment arribi el nivell
econòmic de danys.

Condicions ambientals
Estat fenològic i fisiològic del cultiu
Nivell poblacions d’enemics naturals
Càrrega viral d’insectes vectors


MOSTREIGDefinició:


Consisteix en contar una part petita del total de la
població d’un artròpode, i a partir d’aquesta mostra
estimar el nivell absolut de la població.

Objectius

Conèixer l’estat sanitari
Conèixer l’evolució de la població d’una plaga
Controlar l’efectivitat 


TÈCNIQUES DE MOSTREIG


Mètode de mostreig directe


Observació visual directa:


Observació d’un cert nombre
d’òrgans representatius dels
vegetals, comptant i anotant el
nombre de formes de la plaga en
qüestió, també dels seus paràsits
o depredadors si escau, així com
de els danys.

Mètodes de mostreig indirecte


Mètode de frappage:


Copejar amb un bastó, protegit pel
seu extrem perquè no fereixi els
arbres, cert nombre de branques i
recollir els artròpodes que cauen en
un recipient


Les trampes d’intercepció

Aspiradors
Trampes de succíó
Mànigües caça-insectes 

Les trampes d’atracció


Trampes lluminoses
Alimentàries
Feromones
Cromàtiques
Embut Berlese-Tullgren

PUNTS DE MOSTREIG


tota la superfície
totes les situacions
repetibles
estables

MOSTRES A LABORATORPRESA MOSTRES

Representativa
Diferents símptomes
Afecció generalitzada mostres a l’atzar
Parts afectades i el símptoma
Planta sencera plantes afectades, però no mortes
Enviar amb la major rapidesa

PREPARACIÓ MOSTRES I TRAMESA A LABORATORI


Plantes senceres:


Aïllar arrels de la resta de la planta
Part aèria en bossa de plàstic amb forats
Capsa de cartró evitar que s’aixafi

Terra:


Volum aproximat de 500 gr
No posar a la nevera

Fulles aïllades:


Paquets amb paper d’alumini evitant aixafaments
Bosses de plàstic amb forats per a la transpiració
Nevera màxim 5 dies 

Fruits:


Capses de cartró
Paper

Transport:


Evitar temperatures elevades i canvis sobtats de temperatura
24 hores
Dur les mostres directament o per mitjà de transportista 

Entradas relacionadas: