Mostra en un pla de mostreig

Enviado por Chuletator online y clasificado en Formación y Orientación Laboral

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,65 KB

Mostreig per acceptació


Durant el control de qualitat es necessari l’inspecció de matèries primeres o de productes Acabats que han de complir certs nivells de qualitat amb un bon grau de confiança. El mostreig per acceptació és el procés d’inspecció d’una mostra d’unitats extretes d’un lot Amb el propòsit d’acceptar o rebutjar tot el lot.

Quan aplicar el mostreig per acceptació ?

El mostreig per acceptació es pot aplicar en qualsevol relació client- proveïdor, ja sigui a L’interior d’una empresa o entre diferents empreses i es pot veure com una mesura Defensiva per protegir-se davant de l’amenaça d’un deteriorament de la qualitat. Una Situació típica de mostreig per acceptació és la següent: una companyia rep un lot d’algun Producte d’un cert proveïdor; Aquest producte pot ser matèria prima o qualsevol Producte que s’utilitzi en el procés. Es selecciona una mostra del lot i s’inspeccionen Algunes característiques de qualitat a tots els productes que formen part de la mostra. Amb base a aquesta informació es decidirà prendre la decisió d’acceptar o no el lot. Si el lot és acceptat passen a ser utilitzats directament, però si el lot es rebutjat, llavors es Pot retornar al proveïdor o podria estar subjecte a l’inspecció del 100 % del producte, Tasca pagada pel proveïdor.   

Una mida de lot (N), Una mida de mostra (n) I el número d’acceptació (c)

Quan es pretén analitzar un lot es tenen normalment tres alternatives: No inspeccionar-lo, Inspeccionar-lo al 100 % o el mostreig per acceptació. Aquesta última és una decisió Intermèdia entre les altres alternatives oposades i a vegades resulta més econòmica Globalment. Cadascuna però s’aplica en determinats casos:

1.- Zero inspecció:

(Acceptar o enviar el lot sense inspecció). Aquesta alternativa és Adequada quan el procés que fabrica el lot ha complert amb escreix els nivells de qualitat Determinats entre el client i el proveïdor. També es pot aplicar aquesta alternativa quan les Pèrdues causada per unitats defectuoses es petit comparat amb el cost del mostreig.

2.- Inspecció al 100 %:

Consisteix en revisar tots els articles del lot i treure els que no Compleixen les característiques de qualitat establertes. Els que no compleixen, poden ser Retornats al proveïdor, reprocessats o eliminats. Aquesta alternativa s’utilitza en els casos Que el producte sigui d’alt risc i que si passen defectuosos poden provocar una gran pèrdua Econòmica. Es pot arribar a pensar que la inspecció del 100 % de lot pot ser una bona estratègia per Garantir la qualitat, però no és així, ja que es pot caure en la monotonia i trivilitzar L’inspecció.

3.- Mostreig per acceptació (inspecció per mostres)

Aquesta opció és útil en els següents Casos: - Quan l’inspecció de la mostra és destructiva. - Quan el cost de l’inspecció és massa alt. - Quan l’inspecció al 100 % té un cost massa alt o es necessita molt temps per realitzar-lo. - Quan la probabilitat d’error en l’inspecció és elevada, millor inspeccionar una mostra a Consciència que inspeccionar el 100% del lot amb menys seguretat de realitzar un procés D’inspecció adequat. - On tot i coneixent que el fabricant del lot és de confiança, cal assegurar un mínim de Qualitat. 

Avantatges i desavantatges del mostreig per acceptació

El mostreig per acceptació respecte a l’inspecció del 100% del material té les següents Avantatges: - Menor cost - Menys personal d’inspecció - Menys manipulació del material - Es poden realitzar proves destructives - Es redueixen els errors d’inspecció i la probabilitat que un producte defectuós passi L’inspecció Desavantatges: -Hi ha una certa probabilitat d’acceptar lots dolents i rebutjar-ne de bons, encara que Aquest tipus de mostreig es quantifiquen els riscos. - Proporciona menys informació al voltant del nivell de qualitat del producte o del seu Procés de fabricació. Encara que ben utilitzada, la informació obtinguda pot ser Suficient. - Es requereix més temps i coneixement per planificar i documentar el mostreig, mentre Que el mostreig del 100 % no. Tot i que és discutible que això sigui una desavantatge, Perquè moltes vegades en el procés de planificació es generen altres aspectes positius. 
Tipus de mostreig per acceptació: El pla de mostreig simple consisteix en una mida de mostra n, i un numero d’acceptació c, Ambdós fixats prèviament segons l’exigència necessària. Si en la mostra es troben c o Menys unitats defectuoses s’accepta. Pel contrari, si es troben més de c articles Defectuosos es rebutja.
El pla de mostreig doble consisteix en prendre una mida de mostra més petita que el pla Simple per detectar lots molt bons o molt dolents, i en el cas que en la primera mostra no Es pugui decidir si acceptar o rebutjar el lot, perquè la quantitat d’articles defectuosos no és ni molt gran ni molt petita, llavors es pren una segona mostra per decidir si acceptar o Rebutjar tenint en compte el número de defectuoses trobats en les dues mostres. 
El pla de mostreig múltiple és una extensió del concepte de mostreig doble. Es pren una Mostra inicial, encara més petita que el pla simple, i si es té una evidència molt clara de Molt bona o molt mala qualitat es pren una decisió en conseqüència. Si no, es pren una Segona mostra i consisteix en decidir, s’accepta o no. Si encara no es possible, es Continua agafant succesives mostres fins acceptar o rebutjar el lot.

Entradas relacionadas: