Model atomic de dalton. L'experiment de Rutherford

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,24 KB

model atomic de dalton:-la materia esta constituida per atoms;els atoms son indivisibles i no es modifiquen en les reaccions quimiques;tots els atoms d'un mateix element quimic son iguals;els atoms d'elements quimics diferents son diferents;els compostos estan formats per la unio d'atoms de diversos elements.model atomic de thomson:molts fenomens mostren que hi ha una relacio entre la constitucio de la materia i l'electricitat.va denominar aquestes particules electrons i va conclore que l'elctro era un constituent fonamental de l'atom.va proposar un model d'atom format per unes particules amb carrega electrica negativa (electrons), immerses en un flid de carrega electrica positiva,k donava com a resultat un atom electricament neutre.

L'experimentDeRutherford:van llançar particules alfa, que tenen carrega electrica positiva a manera de projectils sobre una lamina molt prima d'or.En cntra del k s'esperava,ja k el mdel de Dalton suposava k els atoms eren esferes massisses, van observar que la major part de les particules travessaven la lamina sense desviar-se, algunes es desviaven canviant de direccio i unes pokes semblaben rebotar.Model atomic nuclear:es distingueix dues parts en l'atom: el nucli (protons i neutrons que tenen carrega positiva) i l'escorça(electrons que tenen carrega electrica negativa).Isotops:son els atoms que tenen el mateix nombre atomic pero diferent nombre massic, es a dir, tenen el mateix nombre de protons pero diferent nombre de neutrons.

Entradas relacionadas: