Mjknaika

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,62 KB

 
Solid elastik: es akell k pateix dformacions kuan es stmes a forces xtrnes i rkupera de nou les seves dimnsions kaun akstes forces deixn d actuar.no xsisteix cap kos real elastik smpre keda una petita dformacio tots els cosos apartir dun dtrminat valor d les forces prsnten uns modifikacions limit elastik.
traccio el solid sta sotmes a dues forces digual modul i direccio pero n sentits opasts perpndikulars ala saccio studiada cap a l'xterior
compresio el solid sta sotmes a dus forses digual modul i direccio pero n sentits oposats prpendikulars ala saccio estudiada cap a linterior
llei de hooke x solids elastiks las dformacions son prpendikulars a les forces deformades
coficint d poison coeficint k relaciona las dformacions en el sntit de la forsa am les dformacions prpndikulars ala forsa
traccio incremnt de la longitut i disminusio de saccio
el koficint d poison es tridimansional no te unitats. es caraterik de kada material i ens elsubministren en taules.


assaig de traccio: srveix per trobar el valor d E (modul d young) dun material i studiar el seu komportamnt am traccio.es fan servir produktes del material del kual s'assaja.produeis esfors i mesura lalllargamnt de la proveta.ens dona el diagrama de tnsio i dformasio lliscanslliscansEsforsostallants s produeix kuan ls forses solisiten la seccio dunelemnt son paraleles ala seccio no generen dformacions d longitud sino k gneren rotacio d la seccio dformacio angular

Entradas relacionadas: