Mite dels metalls Plató

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 11,46 KB

 

INFLUÈNCIES DE LA FILOSOFIA DE PLATÓ

-HERÁCLIT: Realitat cambiant (món sensible) [canvi/dinamisme,foc]

-PARMÈNIDES: Realitat imutant (món inteligible)[imutabilitat] 2 realitats

-PITÀGORES: Transmigració de l'ànima

-SÒCRATES: Defensen les idees universals/ Raó

La filosofia de Plató → f desenvolupament de la filosofia socràtica.

FILOSOFIA DE PLATÓ EN UN


SISTEMA FilósÒFIC basat en:

-ONTOLOGIA: estudi de l’ésser (de la realitat)

-EPISTEMOLOGIA: teoría del coneixement (veritat)

-ANTROPOLOGIA: ésser humà

-ÉTICA

-POLÍTICA: aristocràcia (la defensa)

1- ONTOLOGIA (estudi de la realitat, ésser humà)

Realitat:
1-M. Intel·ligible (idees universals/immutables. Captem a traves raó).

hi han idees perfectes i BÉ (triangulo)// 2-M.Sensible (on vivim, canviant. Trobem objectes. Captem a traves dels sentits)

m.S.= coses belles. Gènesis orígen m.S.-- matèria eterna (amorfa), m.I (model), demiürg(força ordenadora) dona forma a la matèria eterna Déu= Nous Anax, Genesis.

Relació entre el món intel·ligible (models, existeix la bellesa) i el món sensible(reflexos, existeixen coses belles)

2- TEORIA DEL CONEIXEMENT (EPISTEMOLOGIA)

Doxa = sentits//Episteme = raó /// [ CONÈIXER = RECONÈIXER = RECORDAR ] → REMINISCÈNCIA.

idees universals= idees INNATES dins de l’ànima, interior principi.

DIALÈCTICA (raó) → mètode racional que ens permet passar de la idea (MS) a arribar a la idea amb tota la seva universalitat. (coneixement com a record/ remiscència)/// Què és o com és el CONEIXEMENT per Plató? +M.I(dialèctica-->idees universals (RAÓ) raonament discursiu-->objectes matemàtic)=ciència.// -M.S(creença-->objectes materials (sentits) imaginació-->imitacions de l’art)=opinió.

LA BELLESA COM A IDEA UNIVERSAL la trobem a tots els humans.

EL MITE CAVERNA: ombres objectes, reflex objectes sobre aigua, directament objectes, ce de it, directament el sol (origen de tot)

Caverna = MÓN SENSIBLE

L’exterior = MÓN INTEL·LIGIBLE

El procés de conèixer els elements de l’exterior = DIALÈCTICA

Sol = BÉ (idea universal)

Personatge que surt de la caverna = SÒCRATES

3- ANTROPOLOGIA

ésser humà = COS (M.S) + ÀNIMA (M.I); format per àtoms però de naturaleses completament diferents → DUALISME ANTROPOLÒGIC → afirma que el cos i l’ànima són 2 substàncies diferents.

ànima 3 parts: (cavalls i precipici) metafora x explicar q l’ànima es queda enpresonada al cos, caiguda de l’ànima al món sensible.

RACIONAL → pensament, relacionat amb la raó. (prudència) (carro)

IRASCIBLE → voluntat, valor. (coratge)

CONCUPISCIBLE → desig. (moderació) (cavall boig) --------

FEDÓ → diàleg platònic, on es parla de la immortalitat de l’ànima. (Sócrates)

Plató defensa: que l’ànima és immortal a partir de: idees innates (a l’anima abans d néixer, anima inmortal)(relació entre música i lira→ transmigració de l’ànima (musica sigue existiendo))

4- TEORÍA ÈTICA:

defensava el dogmatisme (valors morals/ idees universals) → idea de BÉ (no diferents tipus de bé).

Savi = virtuós, persona coneix el bé ///   Ánima: -Racional(pensament)-->prudència. -Irascible(voluntat)-->coratge. -Concupiscible(desig)--> moderació. Qua algú cumpleix les 3 coses troba la felicitat.

5- TEORÍA POLÍTICA:

Ciutat (societat) 3 parts:

-Racional(prudència)-->savis/governants (homes d’or). -Irascible(coratge)-->.Guardians(homes + d’argent) -Concupiscible(moderació)-->artesans/comerciants (homes de bronze) }justícia.

Sistema polític→ aristocràcia (govern dels millors, més savis)<-- conèixer el bé i per això actuar bé. A través de la dialèctica arriben al bé. Bé comú està per sobre del bé individual.
Tothom parteix del mateix lloc, qui demostri que és millor arribarà més lluny, així justícia.


Entradas relacionadas: