As migracions da poboacion

Enviado por Chuletator online y clasificado en Geografía

Escrito el en gallego con un tamaño de 6,55 KB

 

OS TIPOS DE MIGRACIÓNS INTERIORES ACTUAIS:

Na actualidade existen diferentes correntes migratorias Que se entrecruzan no espazo:

As migracións laborais responden de traballo e estan Protagonizadas por adultos novos proceden de antigas areas emigratorias , Cidades industrializadas en declive e nucleos urbanos

As migracións cara a provincias doutras rexións lentificaronse E orixinan diferentes saldos migratorios.

-Teñen saldos positivos As principais areas inmigratorias do Mediterráneo e do val do Ebro.

-Teñen saldos Alternativamente positivos e negativos moitas antigas provincias emigratorias, Que protagonizan desde 1975 migracións

-Teñen saldos negativos Algunhas provincias inmigratorias que o inverteron e provincias Tradicionalmente emigratorias que o manteñen.

As migracións intrarrexionais e intraprovinciais Medraron. O desenvolvemento das competencias autonomicas xerou emrpego na Propia rexión e as politicas de desenvolvemento rexional e rural favoreceron a Creación de centros d actividade provinciais e locais.

As migracións intramunicipais cambiaron os grandes Municipaios urbanos e as capitais provinciais posuen agora saldo negativo pola Difusión de poboación e de activiades cara a municipios urbanos medianos e Pequenos.

O aspecto mais novidoso e o crecente papel dos Estranxeiros nas migracións exteriores dos extracomunitarios mais predisposta Desprazarse en busca de melloras laborais e con menores ataduras familiares.

b) as migracións residenciais a motivacións residenciais, Protagonizadas por mozos e clases medias que buscan vivendas baratas e calidade Ambiental, tratase principalmente de intraurbanas non obstante entendense desde As grandes cidades cara a provincias veciñas mais baratas.

C) as migracións de retorno supoñen a volta de poboación ás áreas emigratorias

D) os movementos habituais son desprazamentos periodicos Por motivos de traballo e de ocio

O traballo ocasina movementos pendulares entre o lugar de Residencia e o de traballo

O ocio provoca movementos de fin de semana e turismo Relacionados coa mellora xeral de vida.

EMIGRACION ESTRANXEIRA

Características:

Desde 1995 España esta a recibir un elevado volume de inmigrantes.
Dentro dela diferéncianse os estranxeiros nacionalizados tras varios anos de permanencia No país que pasan a ser españois de pleno dereito os inmigrantes legais que Obteñen permiso de residencia e manteñen a súa nacionalidade de orixe, e os Ilegais mais dificiles de contabilizar que tras as últimas regularizacións se Cifran nuns 200000

As causas:

·Por parte española a Necesidade de man de obra sobre todo en empregos de baixa cualificación son Cubertos pola man de obra nacional e certas medidas que atraeron a novos Inmigrantes como as regularizacións de ilegais e o reagrupamento familiar. A Proximidade de España a África convertea na porta principal de entrada de Inmigrantes africanos os lazos historico culturais bondade climatica do Mediterráneo atrae a persoas do centro e do norte de Europa.

·Por parte dos Inmigrantes estranxeiros influen motivos economicos e motivos politicos. A Procedencia foi maioritariametne europea sobre todo dos paises da Unión Europea E do leste do continente. Desde enton predominan os inmigrantes extracomunitarios Procedentes de África, Iberoamérica e Asia. O seu destino son as comunidades Con grandes centros urbanos e de servizos, recentemente a saturación do mercado Laboral destas rexións provocou algunhas migracións cara as comunidades do Interior e do Cantábrico.O perfil varia segundo a procedencia:- os inmigrantes Comunitarios son xubilados con nivel de vida medio alto que aprecian as boas Condicións climáticas ou dultos atraídos polas posibilidades de traballo e de Negocio.- os inmigrantes extracomunitarios son mozos que acoden a España por Motivos ecnómicos ou políticos. Realizan traballos de baixa cualificación no Sector servizos na construción na agricultura na minaría e na pesca.

Consecuencias da inmigración

A)
consecuencias Demograficas : contribuiron decisivametne ao crecemento demografico tanto de Forma directa coma polo incremento da natalidade, grazas a iso evitouse o Decrecemento demografico.

B)Consecuencias economicas: Achega a poboación activa, desempeña as tarefas mais duras e peor remuneradas Colabora ao crecemento do PIB achega mais diñeiro ás arcas públicas do que Consome os inmigrnates prestan servizos domesticos que permiten incrementar a Taxa de actividade das familias españolas. Relacionarse con algúns problemas Como a perda de competitividade a presión á baixa sobre os salarios a Acentuación da escasa mobilidade xeografica dos traballadores españois e o Aumento do deficit exterior.

Consecuencias sociais: xurdiron actitudes xenófobas ou Racistas entre alguns sectores que consideran a inmigración como unha invasión Que consume recursos sociais en prexuixo do benestar da poboación e ameaza a Identidade nacional estas ideas alentan a devolución dos inmigrantes aos seus Países de orixe ou a restrición dos seus dereitos. Moitos sofren duras condición Laborais e malas condicións de vida en barrios marxinais e vivendas de escasa Calidade en parte por iso son responsabilizados de diversos edificantes. As Dificultades de integración ás diferenzas culturais, linguisticas e relixiosas. 

Entradas relacionadas: