Metonimia, sinonimia, metafora, pertsonifikazioa...

Enviado por Chuletator online y clasificado en Otras materias

Escrito el en vasco con un tamaño de 6,36 KB

 

Konparazioa: bi elementu elkarren ondoan jartzea eta beren ezaugarri bat

ekartzea da. Adib.: aterkiak bezala zabaltzen zenituen begiak

➢ Metafora: hitz baten berezko adiera irudizko adiera batera igaroaraztean datza. Adib.: poesia mailu bat da

➢ Metonimia: beste batekin nolabaiteko lotura (kausa-ondoriozkoa, zati-osozkoa eta abar)duen elementu bat haren ordez erabiltzen datza. Adib.: baina bihotzak dio zoaz Euskal Herrira.

Aliterazioa:
Antzeko soinuen errepikapenean datza. Adibidez, honako bertso lerro

➢ Onomatopeia: antzeko soinuen errepikapenak ezaguna den soinu bat imitatu nahi duenean gertatzen da. Adibidez, honako bertso lerrotan haizearen soinua irudikatzen da txistukariak errepikatuz: egizu zuk haizeak bezala

➢ Neurria: euskal literaturan kasuan, silaba kopuruak, puntuak edo errimak eta etenak osatzen dute testuaren neurria.

➢ Antitesia: aurkako zentsua duten bi elementu elkarren ondoan agertzean datza.

Adib.: oihua isilpean gordetzen da.

➢ Hiperbolea edo esajerazioa: zerbait berez den bain handiago edo larriago

Pertsonifikazioa:
Pertsona ez den izaki bat (biziduna zein bizigabea) pertsona ezaugarriekin agertzean datza.

➢ Anafora: esaldiaren hasierako hitz baten edo gehiagoren errepikapenean datza.

➢ Paralelismoa: egitura sintaktiko baten errepikapenean datza. Adib.: Hilkorra ez

➢ Hiperbatona: ohiko egitura sintaktikoa edo hitzen ordena aldatzean datza.

➢ Polisindetona: esaldi berean juntagailu ugari erabiltzea da.

Asindetona:
Esaldien elementuen artean edo bi esaldiren artean koordinazio elementurik ez jartzea da.


Entradas relacionadas: