Mètodes de fixació de preus

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,09 KB

 

L’envàs

       La presentació del producte és important per així aconseguir-ne la venda. Abans de la compra es necessari Que: 

Identificació fàcil:

Aconseguir que el producte aconsegueixi una personalitat clara, que Siguin identificats . Ex: la coca-cola.

Associació de continent i Contingut:

No tots els productes poden tenir un envàs De vidre que permeti reconèixer el que hi ha a l’interior. En molts casos els Embolcall són de paper,cartró,acer,etc. En aquest casos, els colors,els Dibuixos i les lletres de l’etiqueta han d’evidenciar què hi ha a l’interior.

Atractiu i impactant:

L’envàs ha de ser una combinació de forma i colors que resulti Atractiva al consumidor .

Després de la compra: 

Fàcil d’obrir:

Establir dispositius que permetin una obertura fàcil.

Comoditat:

Si es tracta d’un envàs que conté un producte d’ús repetitiu, és Convenient que presenti facilitat d’obertura i tancament. 

Facilitat de transport i Emmagatzematge

La marca

La marca es pot definir com Un nom, un terme, un símbolo disseny, o Una combinació de totes, en la que es tracta d’identificar els béns i serveis D’una empresa i diferenciar-los de la competència. La marca engloba dos Elements: el nom i el logotip. El nom és el que es pronuncia i el logotip és la Imatge que s’utilitza per identificar el producte. Amb relació a la marca, cada Empresa pot aplicar una estratègia de marca diferent: 

Estratègia de marca Única


Suposa utilitzar el mateix nom per a tots el productes que fabrica L’empresa. Aquesta tècnica és recomanada en productes semblants com per exemple “Danone” o “Sony”.

Estratègia de marques múltiples:


En aquest cas l’empresa utilitza més d’una marca; dins D’aquestes podem trobar tres: ØEstratègia de marques individuals.
Consisteix A posar un nom diferent per a cada producte que comercialitza. Ex: Inditex ØEstratègia de marca per a línia de productes.
Utilitza el mateix nom per a aquells productes que tenen relació entre Si. Ex: empresa Pascual utilitza la marca Pascual per a la llet i Zumosol per Als sucs.

Segones marques

 

Estratègia de marques de distribuïdor


Són Aquelles marques fabricades per un industrial i que són ofertes al consumidor Sota el nom o la marca del distribuïdor o detallista.

El Preu


Què és el preu?


El preu és la quantitat de Diners que el comprador d’un determinat producte o servei lliura al venedor a Canvia de la seva adquisició.

Fixació del preu basada en la demanda

Per a cada preu ,el nombre de compradors del producte és diferent i, per tant, el nivell de Preu té un impacte diferent sobre els objectius de vendes de l’empresa. La relació entre La quantitat de compres en el mercat d’un producte per a cada nivell de preus Forma la corba de demanda. Per a un bé normal, com més elevat és el preu, menor és la demanda.

Fixació de preu basada en els costos


Un altre mètode per fixar Preus consisteix a afegir el cost del producte un determinat marge de benefici.

Fixació de preu basada en la competència

Fixar Un preu semblant al de la competència


Això es fa quan el producte és poc diferenciat respecte Del de la competència i quan té una àmplia distribució.

Fixar Un preu per sota del de la competència

Aquí l’empresa pretén compensar el preu més baix amb Un  nombre més gran de clients i així Aconseguir uns ingressos superiors.Fixar Un preu per sobre del de la competència.
Això es pot fer quan el client considera el producte Millor que el de la competència i, per tant, està disposat a pagar més

Estratègia de preus:


Estratègia de preus Màxims


Començar amb un preu molt alt i dirigir el producte a un sector molt reduït I d’elitEstratègia de preus De penetració.
Consisteix a introduir el producte en el mercat a un preu més baix que el De la competència, amb la intenció d’aconseguir una quota de mercat determinada.

Estratègia de preus Psicològics

Es basa en la manera com el mercat percep la quantia del preu i en Associació que fa el consumidor de preu i característiques o atributs del Producte.

ÀPreu acostumat o Habitual.


ÀPreu de prestigi.


ÀPreu arrodonit.


ÀPreu segons valor Percebut.

ÀPreu de referència.

Entradas relacionadas: