Les mesures proteccionistes van provocar una disminución del comerç

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,18 KB

 

TEMA 6: COLONIALISME I IMPERIALISME:

Caràcter de la Depressió  finisecular:


-Crisis De tipus antic (època Pre-industrial): insuficient producció agrària, creixent tensió entre població I recursos, augment dels preus dels productes de primera necessitat.

-Crisis Capitalistes (crisi de Sobreproducció): excés de capacitat productiva, saturació dels mercats, Acumulació dels estocs, això provoca la caiguda dels preus i els guanys, Desaparició empreses, augmenta l’atur.

-A partir de 1872-73 els preus comencen a davallar.

Causes de la crisi de capitalisme liberal:


L’explicació Monetària de la crisi:

-El principi fonamental del funcionament del Sistema del patró-or era la convertibilitat. Servia per regular el funcionament del sistema monetari interior dels països que L’adoptaven obligant als governs a ser disciplinats en l’emissió monetària (i En la despesa pública). També servia per aconseguir l’estabilitat en el tipus De canvi de les principals divises, llavors els tipus de canvi quedaven fixats En funció del respectiu contingut en or de cadascuna de les divises.ç

-Com que Les principals economies adoptaren el patró-or, se suposava que la quantitat de Diner en circulació a nivell internacional estava limitat per les disponibilitats D’or.L’adopció del patró-or va estar lligada a L’augment de les disponibilitats mundials d’or

Anys De 1840: descobriment i explotació dels jaciments de Califòrnia i Austràlia (1)

Cap A 1870 mostren senyals d’esgotament (2) (3)

Anys De 1890: descobriment dels jaciments d’Alaska i Sud-Àfrica (4)

-La realitat Era molt més complexa, la massa monetària no es va quedar estancada gràcies al Creixement dels bitllets de banc i del diner bancari. En realitat, per tant, S’hauria de parlar més de diner bancari que de patró-or, però l’expansió dels bitllets De banc i dels dipòsits van ser possibles gràcies a la confiança generada per La convertibilitat.

-Avui Sabem que en les caigudes de preus van intervenir-hi altres elements. La Configuració d’un mercat mundial de productes agraris i l’esgotament dels Sectors líders de la primera industrialització: difusió de la industrialització I el procés de globalització.

La configuració d’un mercat mundial de Productes agraris:

L’agricultura Europea no podia competir amb l’agricultura dels països de colonització recent. La cerealicultura va ser un dels sectors més perjudicats, encara que la crisi Va afectar a pràcticament tot tipus de produccions agrícoles i ramaderes.

L’esgotament de la primera industrialització:

Per combatre la caiguda de preus Les empreses van reaccionar posant en marxa plans per limitar la competència Entre elles (processos de concentració  Empresarial, i a la creació de càrtels i trusts, a vegades tolerats (Alemanya) a vegades combatuts (Sherman Antitrust Act, de 1890 als EEUU).

Efectes i conseqüències de la depressió:


Intensificació de l’emigració trans-oceànica Europea :

(Sortides d’immigrants d’Europa En milions de persones 1821-1915, no hi van haver augments significatius de la Taxa d’atur)

La crisi del liberalisme com a ideologia:

Els pares del liberalisme econòmic havien Estat Adam Smith (1723-1790) i David Ricardo (1772-1823). Ricardo Aplica la idea Smith a l’explicació del funcionament del comerç internacional: Teoria de l’avantatge comparatiu.ØReplegament Cap al mercat interior:
A partir de 1880 s’assisteix a un retorn cap a polítiques comercials proteccionistes Alemanya (1879), Itàlia (1887), França (1892), Espanya (1892). Recompensa la pressió dels interessos agraris. Excepció: Gran Bretanya i Dinamarca. Estats Units, Francia i Alemanya (alt), Inglaterra baix.ØIntensificació De la cursa colonialista:
Motivacions del colonialisme vuitcentista: Econòmiques i socials, polítiques, idiològiques I religioses ØJoseph Arthur de Gobineau(1816-1882): Diplomàtic francès. Estudiós de les llengües i les civilitzacions orientals. Éssai Sur l’inégalité des races humaines (1853-55). Creu en l’existència d’una Raça superior inexistent: l’ària.El seu pensament arribà a Alemanya per mitjà De Chamberlain.ØFriedrich Ratzel (1844-1904):Prof. De geografia a les universitats de Múnich i Leipzig. Influit per Darwin i els plantejaments de la geografia Determinista.Antropogeografía (1891) y Geografía Política (1897). És el creador de la teoria de l’espai vital: “lebensraumØEl projecte colonial britànic a l’ÀfricaØ1884: Bismack reuneix la conferència de BerlínØEn molt pocs anys el continent africà sencer Va ser colo-nitzat per alguna potència estrangeraØLes topades entre les principals potències Colonials van ser constants i, en algunes ocasions, molt greus: Fashoda, 1898.ØLa colonització de l’Àssia: Tres grans àrees Colonials: Península Índia, Àssia sudoriental, Xina


Entradas relacionadas: