Mercats intersticials

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,45 KB

 

1. Localització de l empresa

És a dir, lloc que s escull físicament per ubicar una empresa o un negoci. Normalment, quan es decideix crear una empresa, es planteja el problema de la ubicació. En aquesta escollida intervenen una sèrie de variables externes:
·

La demanda del mercat:

Primer s ha d analitzar si hi haurà interès cap al producte que es vol oferir i en quina situació es troba la competencia.
·

El proveïment de matèries primeres:

la quantitat de les matèries que interessen, el cost i la facilitat d obtenir-les.
·

El mercat de treball:

Fa referència als possibles treballadors, als seus coneixements tècnics, al cost laboral, a la situació social i legat, etc.
·

Les comunicacions i el transport

S ha de tenir en compte si a prop d on s ubicarà l empresa hi ha mitjans de transport utilitzables.
·

Els subministraments:

s ha de tenir informació de si el lloc que es tria té disponibles tots els subministraments, com ara llum, aigua, telèfon…
·

El cost de la construcció i del solar:

No tot arreu el preus son iguals i que varien substancialment.
·

La legislació:

S ha de tenir molt clara la normativa legal, tant la fiscal i la mercantil.
·

La inversió i el finançament:

que s han d obtenir recursos econòmics.
·

El desenvolupament econòmic de la regió:

S ha de valorar el desenvolupament de la regió que es tria.

2. La dimensió de l empresa

És la seva capacitat de producció, que és determina per una sèrie de factors com ara la tecnologia, el nombre de treballadors i el mercat.

3. Creixement de l empresa

Com hem dit abans, dins dels objectius de l empresa hi ha el d incrementar la seva dimensió; és a dir, créixer en un mitjà i llarg termini.
·

Creixement intern:

Ens referim a l increment de la capacitat productiva o bé de l augment de la viaretat dels seus productes i serveis, és a dir, diversificar la producció per assolir nous mercats.
·

Creixement extern:

Fa referència als següents conceptes:
oLa fusió d empreses és la uníó entre diverses societats per crear-ne una de nova.
oL absorció d empreses significa que una empresa n adquireix una altra o altres.
oLa cooperació d empreses són relacions especials entre empreses independents que mitjançant acords col·laboren per compartir recursos.
oUn trust o concentració vertical és u conjunt d empreses que formen part de diferents fases del procés de producció i que intenten reduir costos i dominar el mercat.
oEl càrtel és un grup d empreses del mateix procés productiu que dominen pràcticament el mercat i es posen d acord en els preus.
oEls holdings són una forma d organització d empreses segons la qual una companyia matriu aconsegueix accions i les participacions d altres empreses que controla.

4. La globalització. La internacionalització. La deslocalització

·

Globalitació:

extensió de les relacions econòmiques entre diferents països, fins a l extrem de crear una economia mundial, en la qual cada economia participant, depen de les altres.
·

La internacionalització:

la prodríem definir com l obertura als mercat internacionls, és a dir, les operacions que una empresa fa per vincular-se amb aquests mercat internacionals.

CONSIDERACIONS:


Manca d' informació sobre el mercat en el qual volen operar. Manca de personal qualificat a l' empresa. Resistencia al canvi per part del conjunt humà que forma part de l' empresa. Distancia cultural-psicologa(entorn cultural diferent). Gustos dels consumidors diferents dels gustos amb que s' està operant. Pràctiques de negocis diferents. Necessitat d' adaptar-se a la legislació.

EMPRESES MULTINACIONALS:


Les empreses multinacionals sorgeixen d' una ampliació de mercats per part de les grans empreses i operen en 2 països o més. Són societats mercantils amb una gran capacitat de producció i son el resultat d' una concentració i fusió d' empreses que busquen nous mercats.

·

La deslocalització:

és el trasllat d activitats productives de de països industrialitzats cap a països en desenvolupament que es caracteritzen per tenir nivells sensibles inferiors a la seva renda de capitali, per consegüent, del salari mitjà de la població.

5. Les petites i mitjanes empreses (pimes)


És a dir, amb menys de 50 treballadors i amb un volum de vendes inferior als 50 milions d euros l any es considera petita; les mitjanes tenen entre 50 i 250 treballadors i un volum de vendes entre 5 i 11 milions d euros l any.
Les característiques bàsiques de les pimes són:
·Poca formació empresarial
·Poca capacitat financera
·Qualificació i formació tècnica del personal i obsolescència tecnològica
·Organització flexible i, per tant, facilitat de comunicació entre el personal de l empresa.
·Integració del personal.
·

Desenvolupament en mercats intersticials


·Creadores de feina.

Entradas relacionadas: