La ment no pot produir idees espontàniament idees simples i complexes

Enviado por Chuletator online y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 6,16 KB

Locke.1.3L’Empirisme

Moviment filósòfic que sorgeix a les illes britàniques entre el s. XVII I XVIII (Locke, Hume i Berkeley).

·Consideren que l’experiència és alhora la font i el límit del coneixement (del Grec empereia).

·En conseqüència, neguen l’existència de les idees innates.
Tots els continguts mentals s’adquireixen.

·Es rebutgen les nocions metafísiques de substància, ànima i essència, Perquè no estan fonamentades en l’existència sensible (per Locke no es poden Conèixer, per Hume no existeixen).

·L’únic criteri de veritat és la sensibilitat, la percepció.
Només el que és concret, mesurable, sensible... és real (no hi ha lloc per l’abstracció). Tot el que sé, ho conec en un temps concret i pot canviar.

No hi ha cap criteri de veritat que ofereixi validesa universal

Com que la realitat és canviant, també ho són les nostres impressions i Idees: s’obre la porta a l’escepticisme.

·
Tot coneixement és una construcció que fa la ment a partir de les experiències. La raó No és autònoma.

No es pot establir com és “realment” el món, només com el percebem

.

·El model de la ciència més Coherent per la majoria d’empiristes és l’inductiu.

Axiomes fonamentals de L’Empirisme:


Tabula rasa:


la ment és un quadre en blanc, res no preexisteix a l’experiència.
(Introduït per Aristòtil)

Principi de còpia:


només són Veritat les idees que provenen d’una impressió sensible.

1.3.1Comparació Empirisme- Racionalisme

Racionalisme

Empirisme

Raó

Confiança absoluta en la raó à font de coneixement.

Intervé Alhora d’establir relacions i associacions entre les idees per generar Coneixement à autònoma, no és font de Coneixement.

Sentits

Desconfiança en els sentits (foscos i confusos).

Confiança màxima à són la única font de coneixement veritable.

Criteri de Veritat

Evidència (allò clar i Distint). És absolut.

Sensibilitat


. No ofereix una Validesa universal.

Límits

Punt De vista optimista i dogmàtic, es Pot arribar a conèixer tot.

Coneixement Més escèptic à l’experiència constitueix els Límits del coneixement.

Idees innates

En Defensa l’existència.

Rebutja la seva existència (tabula rasa
)

Déu

La Seva idea innata és garantia de Coneixement.

No es pot provar que existeixi (no es pot percebre), per tant no és garantia.

Substància

Parla De les idees de substàncies (segons Descartes cogitans, divina, extensa).

És rebutjada perquè no prové De cap impressió sensorial.

Mètode

Utilitza El model matemàtic (mathesis universalis): una ciència Universal.

El Model de treball és el mètode inductiu De Bacon per la majoria d’autors (Hume l’acaba criticant).


Entradas relacionadas: