Menragailuak

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Otras materias

Escrito el en español con un tamaño de 1,46 KB

 

Moduzko perpausak: -n moduan, -n gisan (a la manera de) -n bezala, -n legez, -n antzera (como) -n arabera (segun) -n heinean (a medida) ba.. bezala (como si). Konparaziozko perpausak: -n bezain (tan.. como) baino.. ago (más.. que). Helburuzko perpausak: -tzeko (para) -tzekotan (con la intención) -tzeagatik, -tzearren (con el fin de) -tzera (a). Kausazko perpausak: -elako (porque) ...eta, bait-, zeren.. bait- (ya que) -nez gero (como) -ela eta, -ela kausa, -ela medio (debido a) -tzeagatik, -tzearren (por). Baldintzasko perpausak: baldin ba- (si se pudiera) -tzekotan (en caso de) -ez gero (..). Perpaus kontsakutiboak: Hain/Hainbeste/Hainbat.. non/ezen.. bait/en. Perpaus kontsesiboak: -en arren (apesar de) nahiz eta.. -en (aunque) ba-... ere (..) arren (apesar) -ta/da ere (..) -agatik ere.. (..).

Entradas relacionadas: