Materies primeres i productes elaborats 1 revolució

Enviado por Chuletator online y clasificado en Ciencias sociales

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,41 KB

Sector secundari--> Processos necessaris per transformar les primeres matèries en productes elaborat o semielebaorats,

Elements que intervenen en el procés industrial


les matèries primeres i les fonts de energia:els recursos s'obtenen de la naturalesa o semi elaborats

la força del treball:els ombres i les dones reben un salari acambio de treball

el capital:l'activitat industrial inverteix els diners en les seves instal·lacions i per fabricar productes

la tecnologia:és el cnjuntode makinaria,tecnica i materials inprescindibles per la produccion

la organizacion de les empreses:per assegurar la proteccion industrials indispensable una organizacion i gestion que combini 

el sector secundari són les activitats basades en la extraccion i transformacion de matèries primeres comprèn les activitats de mineria,produccion de energia,la indústria i la contruccion

El talles Artésà

La industria moderna

Tallers domèstics (Casa)


Fàbriques : espais més grans

Ús d’eines simples

Màquines: Més inversió

El productor és propietari

El treballador NO és propietari

Pocs treballadors

Molts treballadors

Procés més lent i costós

Procés Molt ràpid i barat

Poca productivitat

Molta productivitat

Poca inversió

Més inversió

Fabricació artesana: energia humana

Noves fonts d’energia: Carbó, electricitat i petroli

No especialització

Divisió de treball i Especialització

9.- Deslocalització industrial: Què vol dir?

Per què es fa? La deslocalització és el fet de traslladar la producció d'una fàbrica, oficina, seu, servei, etc. A un altre indret on la suma de la producció més el transport resulta més econòmic que la producció a la primera ubicació.

Trasllat dels centres de producció a països en vies de desenvolupament que ofereixen:

• Mà d’obra abundant i barata

• Lleis laborals tobes

• Inexistència de lleis mediambientals • Pressió fiscal molt baixa o nul·la

• Suficient nivell d’infraestructures.

• Possibilitat d’obtenir molts beneficis

Entradas relacionadas: