Materials que formen el llautó

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 5,42 KB

 

M ORGÀNICA


Formada Per molècules fabricades pels éssers vius (carboni)

M INORGÀNICA

Creada per la naturalesa (sense carboni) en reaccions Químiques (minerals)

NATURAL/ Element Químic

Substància pura, formada per àtoms de la mateixa classe, no es pot Descompondre químicament. 90  (Fe)

Compost químic:

Mescla de dos o Més elements que no es poden separar físicament i que tenen un cop junts tenen Propietats diferents. (Guix)

ARTIFICIAL/ Aliatge:

Mescla de dos o més substancies (elements/compostos) per millorar Les propietats físiques (acer: fe+c)

Compòsit:

Material compost per dos o més materials amb propietats físiques i químiques Molt diferents, que formen una nova substancia amb propietats diferents. Poden Ser ceràmics (formigó, tova, maons), metàl·lics (poliamida, antenes Parabòliqües: c+al) o polimèrics (cautxú, poliestirè, políèster, nylon) ORIGEN:

Naturals:

Natura (fusta)

Transformats:

Transformem o mesclem un o més materials natural (paper, cautxú)

Sintètics:

S’obtenen com a resultat de Processos químics o físics (plàstics, fibres)

Reciclats:

objectes del mateix material (vidre)
PROPIETATS M: Mecàniques (densitat, Duresa, ductilitat, resistència, elasticitat...)
Tèrmiques (Tº de fusió, conductivitat tèrmica...)
Electromagnètiques (Conductivitat Elèctrica,magnetisme)
Químiques (corrosió)
Acústiques (conductivitat del so)
Òptiques (color, transparència, Reflexibilitat, refracció, brillantor, fluorescència, polarització)

MATERIA PRIMERA:


Materials extrets de la natura per fabricar productes. Es necessita metalls (minerals)  EXTRACCIÓ METALLS:

Reducció /Alt forn (calor):

escalfem en Materials refractaris el mineral que conte ferro, juntament amb el carboni, que Desplaça el metall (ja que es +reactiu) i obtenim ferro colat. Triturem i fonem Ferro carbó i pedra calcaria (-oxigen), obtenim fosa, que s’afina (-carboni) i Es converteix en acer Electròlisi (electricitat):
Descomposició de compostos químics a traves de corrents Elèctrics ex: alumini, calci COLTAN:
Mineral format per dos minerals o abreviació de dos Minerals, la columbita i la tantalita, dels quals s’obté el niobi (imants Micromotors x ordinadors) i el tàntal (condensadors x bateries). Acostumen a Estar junts en determinats tipus d granit, sobretot al Congo.  Valor econòmic molt alt: greus conseq. Explotació Minera PLÀSTICS:
material Orgànic polimèric, insoluble,que té plasticitat (propietat que permet que se’ls Pugui donar forma sense trencar-se), està format per polímers, molècules de C, H i O (monòmers)
PET (tereftalat de Polietilè): Ampolles, mylar // Cost baix, es pot processar, excel·lents Propietats mecàniques, barrera davant gasos PVC (policlorur de vinil): Canonades, senyals, finestres // Resistent, lleuger, versàtil, inert PP (Polipropilè): aïllant d cables elèctrics, carpetes, bijuteria // Lleuger, Resistent, transparent, resisteix Tº altes PS (Poliestirè): Porexpan o suro blanc, construcció // cost baix, bon aïllant Tèrmic i elèctric, opac o transparent, densitat baixa NANOTECNOLOGIA:
tècnica que permet estudiar materials de dimensions molt Petites (nanòmetres). Usos medicinals, leds, nanoxips, bateries, tèxtils...  1m à 103 mm à 10Mm à 109 nm Nanotubs:
Estructures Tubulars de carboni de diàmetre de Diversos nanòmetres i una longitud de fins a 100 micres. Àtoms units Formen xarxes cristal·lines tenen diferents propietats.

Ful·lerè (nanocompost de carboni):

Molècula en forma de pilota, que guarda 60 àtoms de carboni formant una xarxa Hexagonal x enllaços covalents. Aplicació tecnologia.
Grafè (laminar)

Fibra de Carboni:

fil llarg i mol prim que constitueix una fibra i pot formar Un teixit objectiu fibra òptica:
fer arribar als ciutadans la banda Ampla real (100 megabytes per segon simètrics), és a dir, enviant i rebent la Informació a aquesta velocitat ANALÒGIC relació de semblança entre dues magnituds (velocitat i Temps)

Senyals:

varien d’una manera Continua amb el temps i poden prendre infinits valors.

Formats:

VINIL/CASSET DIGITAL:
Representació d'informació de manera binari (en dos estats)

Senyals:

utilitzen valors discrets (discontinus), i perden una part de la informació en el procés de Digitalització. S’utilitzen per transmetre informació a través de senyals Elèctrics.

Formats:

CD i MD CODI BINARI:
llenguatge numèric d’un Ordinador. És un sistema de obert-tancat  (1-0) que serveix per entendre el codi d’una manera simplificada. 

Entradas relacionadas: