Materials conductors i aïllants: propietats i aplicacions

Enviado por Chuletator online y clasificado en Tecnología Industrial

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,12 KB

Materials conductors i aïllants

Els materials conductors permeten el moviment de les càrregues elèctriques. Exemples de conductors són els metalls.
Els materials aïllants, com el plàstic i la fusta, no permeten el moviment de les càrregues elèctriques.

Corrent elèctric i circuits

Un corrent elèctric consisteix en un conjunt ordenat de càrregues elèctriques en moviment. Quan aquestes càrregues completen un recorregut, es forma un circuit elèctric. Per mantenir el moviment continu de les càrregues, cal que un dispositiu, com una pila, aporti energia per reiniciar el camí.

Circuits en sèrie i en paral·lel

Un circuit en sèrie té els components posats en la mateixa branca, mentre que un circuit en paral·lel té els components en diferents branques.

Intensitat de corrent i diferència de potencial

La intensitat de corrent es mesura en amperes i es pot mesurar amb un amperímetre. La diferència de potencial, o voltatge, es mesura en volts amb un voltímetre. La resistència d'un conductor depèn de la seva longitud, gruix i material.

Entradas relacionadas: