Mapes

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Historia

Escrito el en catalán con un tamaño de 7,76 KB

La representació de la Terra: Els mapes


1 La latitud y la longitud

 

1.1 Per a situar-nos a l'espai terrestre

Per a determinar una localització d'un lloc d'una persona etc. s'ha inventat un sistema de localització exacte, fàcil de reconèixer i acceptat per tothom: les coordenades geogràfiques.

Les coordenades geogràfiques son línies imaginaries -paral·lels i meridians- es tracen al globus terraqüis o als mapes en forma de quadricula.

 

Paral·lels

Son línies imaginaries que envolten la terra i son paral·leles a l'equador.

L'equador es el paral·lel 0°. Te el perímetre mes gran perquè encercla la terra i la divideix en dos hemisferis.

Altres paral·lels principals son: el tròpic de càncer, tròpic de capricorn cercle polar àrtic, cercle polar antàrtic.

 

Meridians

Son les línies imaginaries traçades de nord a sud, de pol a pol.

El meridià  principal es el meridià de Greenwich.

Els meridians també serveixen per a establir les divisions dels fusos horaris.

 

1.2 Localització exacta d'un punt de la Terra

Per a situar un punt exacte a la Terra cal buscar el paral·lel i el meridià que passen per aquest punt.

·Latitud: La distancia entre els dos paral·lels respecte a l'equador.

·Longitud: La distancia que n'hi ha fins el meridià de Greenwich.

 

2 Les representacions cartogràfiques: els mapes (I)

 

2.1 Els mapes i les projeccions

La millor forma de representar la terra es amb el globus terraqüi. Els cartògrafs van idear la manera de reproduir la terra a un paper: els mapes, son representacions planes de la terra.

Com es impossible projectar la terra exactament al mapa s'han ideat diversos sistemes de projeccions cartogràfiques.

·Projecció cilíndrica. Els mapes es dibuixen projectant els punts de l'esfera damunt un cilindre.

·Projecció cònica. Cada punt de l'esfera es projecta damunt d'un con imaginari.

·Projecció plana o zenital. Els mapes son el resultat de projectar els punts de l'esfera terrestre damunt d'un pla tangent.

 

2.2 L'escala dels mapes

L'escala ens indica quantes vegades s'ha reduït un territori de la realitat. L'escala ix escrita als mapes i als plànols de forma numèrica i de forma gràfica. A l'escala 1:1.000.000 representa que un cm del mapa en realitat representa 10 km. Si el número del denominador es gran representa un mapa extens (continent) Si es menut representa un mapa mes menut (localitat).

 

2.3 Magnituds d'escales

Les escales dels mapes es classifiquen en dos grups:

·Escales grans: Per a cartografiar pobles ciutats, municipis i comarques. (1:10.000)

·Escales xicotetes: Per a representar espais grans com regions, Estats menuts, Estats Grans, diversos estats o continents.

(1:10.000.000)

 

3 Les representacions cartogràfiques: els mapes (II)

 

3.1 Diversos tipus de mapes

Segons el mapa que volem representar usem un tipus de mapa.

·Mapes físics: Mostren el relleu d'un territori.

·Mapes polítics: Indiquen els límits administratius d'un territori.

·Mapes temàtics: Poden representar el clima la vegetació, la població, els recursos d'un territori.

 

El mapa topogràfic

Quasi tots els països del mon disponen del seu mapa topogràfic. El mapa topogràfic d'Espanya s'anomena Mapa Topográfico Nacional 1:50.000. També mitjançant línies es poden localitzar muntanyes, rius costes, accidents geogràfics

 

3.2 Les signes convencionals

Tots els elements que ixen als mapes es representen per un símbol o un color. Els símbols també s'anomenen signes convencionals. La llegenda te el significat de cada símbol.

Els signes convencionals que s'utilitzen als mapes temàtics son: trames de colors i línies, cercles …

 

3.3 Com es llig un mapa

Llegir un mapa es aprendre a localitzar i interpretar la informació del mapa, normalment esta de títol o a la llegenda. Cal tindre en comte:

·L'escala cartogràfica, l'espai geogràfic, cal confrontar la informació.

Entradas relacionadas: