Madozen desamortizazioa

Enviado por Chuletator online y clasificado en Historia

Escrito el en vasco con un tamaño de 7,21 KB

 
mendiSARRERA Testu  (Mendizábal) idatzitako dekretu baten zatia da, lege baten sarrera hain zuzen. Horren arabera Estatuak aurreko urtean ordena erligioso eta konbentu ezabatu batzuen onibarrak Estatura (nazionalizatuak) pasatzen dira. Ez zituen ume pobreak irakasteko ezta gaixoak zaintzeko ordenak ere  disolbatu, berriz. Hementxe, onibar nazionalen desamortizazioaren dekretuaren sarrera  dugu.Izaera juridikoa eta eduki ekonomiko sozialeko dokumentua da. Dokumentu publikoa dugu, Madrideko Gazetan argitaratua (garai hartako Agiri Ofiziala). Iturri zuzena eta lehen mailakoa, espainiar iraultza burgesa ezagutzeko:
eliza jabegoaren (esku hilak) eskualdatzea edo pribatizatzea (desamortizatzea). Legea gerra zibilaren edo
karlistadaren erdian argitaratu zen. Salmentan jarriko zituen klero erregeladunaren (fraide eta mojak)
ondasun
guztiak. Horrela, Estatuaren eskuetan geratu ziren eta enkantean saldu zituzten lurrak, etxeak, monastegiak eta komentuak haien tresna guztiekin. Hurrengo urtean, beste lege batek ekintza zabaldu zuen, klero sekularraren ondasunak salmentara atera baitzituen. GARAPENA Hasiera desamortizazioa definitzen du.”elizaren ondasunak saltzea..” proposatzen du. Lehenengo argudioa zor publikoari dagokio. Krisialdi ekonomikoa(defizita). Europako burtsetan maileguak eman eta horrela dirua karlistadetarako lortzen zuten.”zer nazionalari barne positiboa ematea soilik..”. Bigarren argudioa, ere ekonomikoa, merkataritza librea bultzatzen zuten. Lu sailen merkataritza”hildako aberastasuna berpiztea..”. Argudio soziala: Berria den espainar nazioa egiteko ahalik eta herritar gehien sartu desamortizazioan, guztiak partaide sentitzeko. Baita erdiko klaseek jabetza lortzea.”Aberria zabaltzea..”. Argudio politikoa: monarkia liberala eta iraultza burgesa egonkortzeko identifikazioa agertzen da, garapenarekin. Bere alaba isabel IIa tronuan ziurtatzea. Ordena eta askatasuna “isabel IIa tronuarekin identifikatzea..”
KONKLUSIOA Desamortizazioa prozesu luzea izan zen eta horren bidez Estatuak esku pribatura pasatu zituen aurretik instituzio batzuen ondasunak (Eliza eta udalerrien lur sailak eta hirietako eraikinak). Desamortizazioa liberalen programan zegoen eta helburua jabetza pribatua burutzea zen, errendimentuak hobetzeko eta kapitalismoa sartzeko erabat landa munduan. Bi urratsetan egin zuten: 1) estatuak ondasunak konfiskatzea eta, beraz,  ondasun nazional bihurtu ziren; 2) ondasunak saltzea jendaurreko enkantean. Salmentetan lortutarikoa estatuak bere beharrizanetarako erabili zuen. Desamortizazio guztien artean, Mendizabalena batik bat, adibidetzat hartu da.Burgesia diruduna onuradun nagusia izan zen, ideia liberaletara erakarriz. Laborantza lur guztien %50 izan zen salduta. Nekazaritza proletarioak egertu ziren, talde bat osatuz, jornalariak.

Entradas relacionadas: