Lliurecanvisme beneficia perjudica

Enviado por Chuletator online y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 4,48 KB

EFECTES INFLACIÓ-->

def: fenomen que acaba afectant tots els agents econòmics, ja que influeix a l'hora de prendre les decisions.

Conseqüències:

 · Perjudica aquelles  persones que reben una renda fixa o que la seva renda no augmenta al mateix ritme que ho fan els preus.

 · En les operacions financeres, la inflació beneficia els deutors, però perjudica als creditors. Quan algú Déu diners hi ha inflació.

 · Perjudica els estalviadors i, per tant, l'estalvi disminueix. Una persona que té diners estalviats veu com el valor real d'aquests diners disminueix.

 · Increment dels tipus d'interès. Això és conseqüència dels dos efectes anteriors.

 · Incertesa i dificulta l'elaboració de previsions sobre l'evolució futura dels preus i les altres variables econòmiques. Estancament de l'economia.

 · Pèrdua de la competitivitat internacional de l'economia d'un país, si la inflació d'aquest país és superior a la d'aquells amb els quals manté relacions comercials. Disminuiran les exportacions i augmentaran les importacions.

 · Augment dels costos empresarials i, al seu torn, es genera noves tensions inflacionistes.

 · Augment de la càrrega impositiva. Els Impostos indirectes, com per exemple l'IVA, representen un % del preu dels productes.

----------------------------------------------------------------------------------

TIPUS INFLACIÓ-->

DEFLACIÓ: disminució dels preus. El contrari de la inflació.

REFLACIÓ: intent augmentar la inflació davant pressions inflacionàries (del descens dels preus)

DESINFLACIÓ: descens en la taxa d'inflació, es a dir, els preus pugen però menys que abans.

ESTAGFLACIÓ: es pot produir en èpoques de crisi econòmica que comporta que augmentin la inflació i el desempleig a la vegada que hi ha un estancament del PIB.

INFLACIÓ SUBJACENT: és un indicador que mostra la varietat dels preus de consum a curt termini més precisa.

**************************************

INTERESSOS: és el preu del diners.

ATUR: persona sense feina, disponible per treballar i buscar ocupació.

----------------------------------------------------------------------------------

Quan la taxa d'inflació és negativa, ens trobem en una situació de deflació.


Entradas relacionadas: