Llibres d comptabilitat

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Economía

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,09 KB

Els llibres d comptabilitat serveixen bàsicament per registrar i anotar els fets comptables k han succeït a l'empresa al llarg d'un període comptable.Al marge,però, d la utilitat per a la gestió d la mateixa empresa akesta aplicaió té 1 caràcter purament jurídic.Està regulada mitjançant la legislació mercantil.
Llibre diari: la finlaitat dl llibre diari és la d poder registrar i ordenar cronològicament tots els fets comptables k s'esdevenen a l'empresa i k en modifiken el patrimoni.
Llibre d'actes: pot estra format per un o x diversos llibres i s'hi anoten com a mínim els acords presos en les juntes generals i especials d'accionistes. La Lleis d societats anònimes diu k akestes societats han d dur, a +, un llibre d registre d'accions nominatives, d la mateixa manera k la llei k regula les societats d responsabilitat limitada exigeix un llibre d registre d socis.Akests llibres tmb s'han d dur a diligenciar al Registre Mercantil.


Entradas relacionadas: