Llengua catalana

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 3,38 KB

 
una reunio: es una trobada entre un grup de persones per tal de parlar sobre algun tema o bé prendre acords o decisions conjuntes. l'eina basica del treball en equip.
acta de reunio: es un document en que es recull la infomacio més important qe cal fer constar, i els acords presos en la desembolupacio de la reunio
estructura:
capçalera.assistents.ordre del dia.intervencions.acords.

verb: es la categoria gramatical que ens informa del que fa el subjecte acompleix la funcio de nucli delpredicat de l'oracio, expressen una accio.
lexema: es invariable, expressa el significat del verb.
morfema verbal.part variable del verb indiquen persona nombre temps, mode i especte del verb.
persona: indica a qui e refereix laccio.
-1ª -2ª -3ª
nombre: indica a quantes persones es refereix.
singular-plural.
temps: indica el moment de laccio en relacio al moment quan es parla.
pasat-present-futur.
mode: indica lactitud del parlant respecte a laccio del verb.
indicatiu-subjuntiu-imperatiu.
aspecte. indica si la accio verbal esta acabada o ono, o be en preces.
perfectiu-imperfectiu.

temps.
simples. estan formats per un solmot.
compostos. estan formats per mes dun mot.
perifrastis. estan formats pelverb anar+infinitiu.( vaig riure.)
conjugacions:
1a verbs acabats en -ar
2a verbs acabats en -er -re
3a verbs acabats en -ir

composicio. consisteix a formar paraules noves a partir de combinacions de paraules am significat independent.una unitat de sentit.
parasintesi. consisteixa afegir a un lexema un prefix i un sufix de manera que sebse yb dekks ka oaraula es inexistent en la llengua.
habilitacio. consisteix a canviar la categoria gramatical dun mot que pren un significat nou sense canviar de forma.:
de verb a nom
de nom propi a nom comu
adjectiu nom
nom adjectiu
pronom, preposicio, conjuncio a nom

:).by alguien, amigo.

Entradas relacionadas: