Literatura gallega Siglo XX

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 3,38 KB

1.Cambios máis importantes que se producen na literatura galega a raiz das Irmandades.As Irmandades da Fala xorden en 1916 como a primeira organización do nacionalismo galego. Estas protagonizaron unha trayectoria de reivindicación idiomática e de actuación cultural destacadísima. Constituíron a entidade fundamental para o desenvolvemento da dinamización das letras galegas no primeiro terzo do s.XX:A.Fixeron que o sistema literario galego recobrase o pulso e o nivel cualitativo que perdera na fin do século. Renovación estética, formal e temática.B.Promoven o cultivo literario do galego.C.Ampliaron os reducidísimos círculos de lectores.D.Verteron por primeira vez obras da lit eratura universal para o noso idioma.E.Conseguiron diversificar os xéneros.F.Crearon nos anos 20 diversas editoriais.G.Potenciaron a escritura das obras dramáticas en galego.H.Alentaron o traballo de diversos coros populares. 2. Temas principias da obra poética de Cabanillas.·A reivindicación cívica. O seu antecesor é Curros. As suas primeiras composicións civicas concordaban ideoloxicamente co agrarismo da época. ·Intimismo. Herdada da poesía romántica de Heine e Bécquer. Nos seus versos tamén aflora a sensivilidade amorosa, a conmoción ante a natureza e o sentido dorido da vida. ·Costumismo. Non se trata da vertente costumista sp XIX, limitada a reproducir tipos e costumes. Para Cabanillas, a temática costumista supón unha indignación nas raices da nosa cultura. Engadelle certas novidades formais en conexión co modernismo, e mesmo trazos de ternura e humor.·Modernismo. Nos seus poemas busca a evasión facendo primar a ambientación exótica e medieval, e tamen a forza do sensorial e da musicalidade.·Poesía narrativa: o seu libro máis representativo e Na noite estremecida este libro realizao tomando a materia de Bretaña.
5. A narrativa do Grupo NosNa novela diversificase a temática: novela realista urbana, histórica, psicolóxica incorporando técnicas narrativas dos autores da narrativa europea. Ex: Os dous de sempre, Castelao(realista); A romería de Xelmírez, Pedrayo(Historica);O conto caracterízase pola busca da brevidade. Diversificación da temática para buscar a orixinalidade. Ex:Cousas e Retrincos, Castelao; Contos do camiño e da rua, Pedrayo.O ensaio axéitase ao idioma para a expresión cientifica, abarca todas as areas do saber. Ex:Teoría do nacionalismo, Risco; As cruces de pedra na Galiza, Castelao.9. Situación xeral do idioma galego antes da guerra civil.As Irmanadades da Fala consideraban o galego como idioma de galiza e reivindicaban a sua dignificación, o seu estudio nas escolas e que se utilizaran nos medios escritos como idioma de cultura. A pesar disto o galego na comunicación oral segue a descender pola implantación do sistema industrial e as suas consecuencias.


Entradas relacionadas: