Literatura gallega de principios de Siglo XX

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en gallego con un tamaño de 4,17 KB

Principios sXX a nosa lit d 1º trzo d20 rcoy erdnz d rxurdmnt os scritrs puxrn a nsa cultr n cntact cs mov lit d epoc S prodcn cambios sociais: kida fidalguia, consolidac burges industral e financieira, transformac sociedad s rflct na dstrbuc sctres. Cm exprs cnflicts sociais tms o mov agrario. adms e no sXX cand as Irmndads1916 rcolln o idario nacinalst Noriega Varela1869-47 facl vrsfkdr e pota d mntñ Montañas1904 q aprcra c titul do ermo e modificadevoluciona dnd pesia cstumst a un lirsm da natrez(ermo) Ramon Cabanillas1874kmb2-59kmb2 embrk para a abana ntr n contact cn intlctuais d exilio colabra irmFla NosaTrra RAG Publik No dstrro1913 e Samos os aspcts+ sgnfktvs d sua epk aprcn n Noite strlecida Teatr Mariskl Prosa Antifona da cantig paixon x trnsmtr erdanz ds grnds poets galegs do19 elem stet renov e procr novs vias
Grupo Nos grupo d ournsans d tmpo das irmndads cnferi altura intlctual á cultura galeg q non tivera Os seus mmbrs sn rprsntants duna xerac d inadaptados q s axegaron a galic dspois dun periplo xcultas alleas. d rigorosa frmac ralizrn un valios trball. Os membrs evolucionan dnd o scpticsm neorromntic ata o galegism universal con toma d conciencia na epk ds Irmndads. Vicente Risco 1884-63o seu pnsmnt xira arredor d3 idas fndmntais: o irracinalsm gnoseoloxico, vision ciclica da histora e o sntmnto da terra. Asua narrat tn krctr intlctual q s vnclla coa sua obra nsaistk e vén ser 1 continuac pnsam filos Dstk ntr seus rlats O Porco d Pé supon ruptura coa narrat costumist. Produccion nsaitk 3etps: pregalegist nacinal posnaciona A unik obr tatrl O Bufon d El ReiOtero Pedrayo 1888-76 amigo d risc inicia intns labr litrario q o cnvrtira n gran polifactico e poligrf d epk, tnt pola ampla e variad produc como polos valors da sua obra.Suas2 novls+ clebrds sn Arredor de Si e Os camiños da vida o rst pds rlacinr cn elas O stilo oteriano é epic cn prdominio frase curtae abundanci d elipsis e asindetons q favorecn dinamism Á beria aflue estilo lirk barroc suxestivo Florentino Cuevillas 1886-56 frmou part do crnaculo ournsan cn risco e pedray Evoluc dnd preoc litra csmopolita ata rintgrac cultur galeg Dstk Prosas Galegas q reune brvs ensaios e omenxs a scrtrs A sua prosa krctrizas x riqz lexik e xprsividad sntactik Castelao k acada coma rosalia cncpcion mitik da istoria da cultura galega Trascndntal tnt artistica coma politikmnt Naceu n rianxo1886 morr1950 BosAirs Vncllad grpNos xo cn kractrstks snglars q o afstn d grup Obr prxm pobo gal e fonduras humanas A primeira obr Un ollo d vidro1922 cmpst x scuencias narrat 1926 Covsas1926 cnxnt d prsas ilustrds Retrincos5rlats autobio, Os 2d smpr unik novla, Os vellos non dbn namorarse d tatr, nsaio Smpre en Galiza ond xpon pnsamnt politico Os asuntos d vida d pobo s rflictn na obra d kstlao q pntra na psiqe d cmpsiñs mariñe galegs

Entradas relacionadas: