Literatura catalana

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en catalán con un tamaño de 2,55 KB

Edat mitjana del s.V (desaparició de l'imperi romà d'occident) fins s.XV (caiguda constantinoble)
Alta edat mitjana (s.V - XIII):
Visió teocèntrica del món, els monestirs (cntres imprtants economics, escriptura..)
Sistema feudal: Rei, nobles/clergues, pagesos
Pacte feudal: Compromis que prenia un senyor de protegir els seus vassalls a canvi de fidelitat i servei.
Art romànic
Baixa edat mitjana (s.XIII - XV):
Desenvolupament ciutats (accés als burgesos a una cultura escrita)
Creació d'Universitats
Art gòtic
LLengues romàniques:
s.IX - X les llengües vulgars (vulgus poble) ja estaven formades
primers textos llengua catalana (s.XII)
Forum ludicum, recopilació de lleis
Homilies d'Organyà, recull de sarmons
Trobadors:
Artistes professionals que creaven els versos i la música de les seves composicions.
D'origen noble, lligats a les corts.
Els joglars difonien les seves obres de forma oral
Es conserven gràcies els cançoners
L'amor cortès (fin'amors):
Sentiment amorós refinat
Reflecteix la societat feudal (dama és el senyor; trobador el vassall)
Personatges:
Trobador: hom (vassall)
Dama: midons (senyora)
Marit: gilós (gelós)
Envejosos: Lauser
Amor adúlter
El trobador canta a una dama casada que son les que tenen entitat júridica, el sentiment amorós
ennobleix el trobador i l'omple de valors com la gentilesa, la cortesia o la humilitat.
Estils poètics:
Trobar leu (senzillesa expressiva)
Trobar clus (hermetisme en el sentit donat a les paraules)
Trobar ric (busca la bellesa sonora de les paraules)

Entradas relacionadas: