Lipidoak

Enviado por Chuletator online y clasificado en Biología

Escrito el en vasco con un tamaño de 14,55 KB

 

C) lotura O-glikosidiko batek esku hartzen du. Polisakaridoei eusteko balio dute

d) Erreserba- materialak dira, glukosa metatzen baitute, eta polisakarido linealak(adibidez, almidoiaren amolosa) eratzen dituzten landareetan.2016 B Biomolekulen irudia


a)Dipeptido bat bi aminoazidoren lotura bidez, disakarido bat(sakarosa) bi monosakadiroren (glukosaren eta fruktosaren) loturaren bidez eta nukleotido bat /ATPa) monosakarido bat (erribosa) duen beste nitrogenodun baten bidez, zeina 3 fosfato molekulaz (PO4H3) esterifikatua baitago.

C)Lotura O-glikosidikoa bi osako bi talde hidroxilo lotuta eratzen da, betiere molekula bat askatuta

2016 1A - Molekula simpleei dagokionez: a) monosakaridoa: monosakaridoak solidoak, kolorerk gabeak, kristalinoak eta uretan disolbagarriak dira. Gehienetan zapore gozoa dute. Monosakarido guztiek aldehido talde bat edo zetona talde bat eta erreduktoreak dira, oxidatuta azido karboxiliko bilakatzen den karbono karbonilikoaren eraginez. Dihridroxiazetonak izan ezik denek dute isomeria bat. Aldosa: aldeido bat duen monosakaridoa. Zetosa: zetona bat duen monosakaridoa. Pentoxa: bost karbono dituen manosakarido bat. Hexosa: sei karbono dituen monosakarido bat.
c)

Gantz

Azido:azido organiko monokarboxilikoak dira, eta lerro itxurako kate hridrokarbonatu bat eta muturreko karboxilo talde bat dituzte. Karbono atomoen kopuru bikoitia dute, hamabi eta hogeita lau bitartekoa. Glizerol: edo gantzak gantz-azidozko eta glizerinazko esterrak dira. Triglizerol; hiru gantz azido glizerinaren hir alkohol taldeekin esterifikatzen dira.


2015 3A

  1. A: esteroidea B: gantz-azidoa C: Triglizeridoa D:fosfolipidoa. Disolbaezinak dira hidrofoboak direlako. (apolarrak)

  2. Esteroideak mintz biologikoen osagaiak dira (kolesterola) edota hormonak bezala, triglizeridoak erreserbarako gantzak bezala, lipido saponifikagarrien osagaiak bezla eta fosfolipidoak mintz biologikoen osagaiak bezala.

1U03lSkuaPD-YyCfYGgKybP9qT2KM9zq6IseK95b

2014 disoluzioa A

A)  Zer esan nahi du gatz-disoluzio bat isotoniko, hipertoniko edo hipotonikoa izateak?

hipertoniko: urak zeluletatik ateratzeko joera du, konzentrazioak orekatzeko. Zelula zimurtu egiten da mintz zelula hormatik bereizten da.  isotoniko: Zeluletatik ateratzen den ur-kantitatea eta zelulan sartzen dena berdina da; hortaz, ez da fenomeno osmotikorik gertatzen eta zelulak ez du aldaketarik jasaten. Hipotonikoa: Ura zelulan sartzen da, konzentrazioak orekatzeko. Zelula puztu egiten da (hanpadura), baina zelula-hormari esker, ez da lehertzen. Animali zeluletan eztanda egiten du.

 Deskriba ezazu zer ezaugarri dituzten mintz biologikoan zeharreko garraio pasiboak eta aktiboak, eta zer desberdintasun dauden haien artean.

Garraioa pasiboa- substantziak pilaketa handiko eremu  batetik pilaketa txikiko eremu batera

garraioak aktiboa- presio osmotikoaren aurka egiten duen garraioa( soluzio biek kontzentrazio berdina izatekojarioa eteten duena)

2013 3A. GALDERA Lipidoei dagokienez:

a) Defini ezazu, labur, zer diren gantz-azido bat, gantz-azido poliasegabe bat eta fosfolipido bat. Bi lipido mota handietako zeinetan sartzen da fosfolipidoa?

Gantz azidoak azido organiko monokarboxilikoak dira, eta lerro-itxurako kate hidrokarbonatu bat eta muturreko karboxilo-talde bat dituzte. Karbono atomoen kopuru bikoitia dute, 12-24 bitartekoak.

gantz azido asegabeak kate hidrokarbonatuko karbonoen artean lotura bikoitzen bat duten gantz azidoak dira.

Fosfolipidoak zelula mintzen osagai garrantzitsuak diren lipidoak dira. Glizerolak, bi gantz-azidok eta fosfato talde batek osatzen dituzte eta mintz zelularraren geruza lipidokoa osatzen dute. Fosfatoa beste atomo talde bati elkartu ohi da.Fosfolipidoak molekula anfipatikoak dira, atal hidrofobo (ura aldaratzen du) eta beste atal hidrofilo (ura erakartzen du) batez osatuta daude. Atal apolarrean gantz azidoen kate luzeak daude,  atal hidrofobo (ura aldaratzen du) eta beste atal hidrofilo (ura erakartzen du) batez osatuta daude. Atal apolarrean gantz azidoen kate luzeak daude.

B) Zer funtzio betetzen dituzte lipidoek animalietan? Eta landareetan? Arrazoitu erantzunak

Erregai funtzioa: energia erreserba garrantzitsua


garraio funztioa:zenbait lipidok konplexuak eratzen dituzte gantza sakabanatzen eta disolbalgarri bihurtzen duten proteinekin, ehunetara hobeto garraiatzeko.

Isolatzaile- babes funztioa: bero eroale txarrak direnez, bero -isolatzaile lanak egiten diuzte


Egitura funtzioa: mintz-biologikoen lipido geruza bikoitzen osagaiak dira


Energia xurgatzeko funtzioa: argia xurgatzen dute


Bitamina eta hormona funztioa:hormona eta bitamina asko lipidoak edo haie. Deribatuak dira


2012 uztaila 2A GALDERA Ura:

a) Azaldu ezazu, labur, ura zergatik den likidoa 20 °C-an eta ez gasa. Energia kantitate handia behar du hidrogeno loturak apurtzeko, likidoaren gainazaleko molekulak airera igarotzeko, urak behar duen gutxieneko energia 100 gradukoa da.

b) Azaldu ezazu, labur, zergatik disolbatzen den uretan monosakarido bat eta zergatik ez triglizerido bat. Arrazoitu erantzuna.

monosakaridoak hidrofiloak dira eta polarrak, honegatik uretan disolbagarriak dira

triglizeridoak hidrofoboak dira eta aporralak eta honelako substantziak ezin dira ureta  disolbatu.Triglizeridoek 3 gantz azido dituzte, eta glizerinako OH taldeak ez daude aske honegatik dira apolarrak.

c) Defini itzazu "turgentzia" eta "plasmolisi" kontzeptuak, eta egin ezazu marrazki eskematiko bana. Jar ezazu adibide bat adierazteko noiz gertatzen diren horrelako fenomenoak zelulan. Ur.

turgentzia : ingurune hipotonikoetan ura zelulan sartzea, kontzentrazioak orekatzeko

plasmamolisi: ingurune hipertonikoetan zelulak ura galtzea kontzentrazioak orekatzeko


2010ekaina

1A GALDERA Eskuinaldean biomolekula baten egitura dago. PXhBDtS0btSAI30RvtNkI68M2wLhu8a3GNg_raub

A) Esan zer izen duen. Alfa - D glukopiranosa

B) Zer biomolekula motatan agertzen da? Gluzidoetan, disakarido edo pilosakarido

c) Halako bi molekula elkarrekin lotuz gero, zer molekula mota izango genuke? Maltosa (oligosakaridoa) eta ura askatzen da

d)Zein da halako bi molekula elkarri lotuta lortzen diren molekulen funtzioa? Non aurkitzen dira naturan? Glukosa lortzea, honetarako hidroxilatu egiten da, azukre iturria da eta garagar aleetan aurki ditzakeguEntradas relacionadas: