Lingua minorizada y menoritaria

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Lengua y literatura

Escrito el en español con un tamaño de 767 bytes

LINGUA MINORIZADA E LINGUA MINORITARIA:unha lingua minorizada é aquela que non cobre todas as funcions posibles na súa comunidade. uhna lingua minoritaria é a que ten un numero relativamente pequeno de falantes. a minorizacion linguistica é un proceso polo que a lingua propia dun territorio vai perdendo protagonismo na vida dunha comunidade, e cedendo funcions a ámbitos de uso a favor doutra lingua. cando nuha mesma comunidade ou territorio se produce o fenómeno da convivencia de dúas linguas, adoita acontecer que esa convivencia é desequilibrada a favor da lingua que goza do prestixio social. a lingua galega é unha lingua maioritaria en galicia minorizada.

Entradas relacionadas: