Libertad interna e externa

Enviado por Programa Chuletas y clasificado en Filosofía y ética

Escrito el en catalán con un tamaño de 1,96 KB

Libertad:seria una manera de poder(actuar  pk hi ha alguna cosa que volem pero hi ha obstacles i limits)Libertad externa forma d'actuar ens permet parlar d'una llibertat d'acció||negativa: es l'absencia de travas o imposicions de l'accio (d'on provenene els drets,sasocia mab l'ambit politic i social)POSITIVA: possibilitat actuar x si mateix

Liberta interna llibertat  de la voluntat , forma de voler||NEGATIVA: absencia de constriccions que determinin l'eleccio (triats independentment)||POSITIVA: possibilitat de dirigir-se o governar-se a si mateix.

DEMOSTRACIONS:Descartes: la nostra llibertat es evident" no necessita demostracio pk es evident la llibertat es una dada de la experiencia"PROVA INDIRECTA: es necessari dir k existeix pk si no no tindria sentit els deures obligacios i les responsabilitats..DEFINICIONS :-DETERMINISME  doctrina segons la qual tot esdeveniment te alguna causa o antecedent k fa k sigi aixi i no pas duna altre amnera.-NECESSITAT: no pot ser una altre manera-FATALITAT: desti - FENOMEN : cosa k apreix kom nosaltres coneixem al mon  olors colors-NOUMEN  les coses en si k existeixen-MECANICISME: doctrina k mante k el mos es kom una makina-CONTINGENT:allo k no es , que si es, no podia avert estat-INDETERMINISME: doctrina k mante k no tots els esdeveniment estan predeterminats -PACTE SOCIAL: un suposat acord entre omes  k avandonar el estat de naturalesa i fundar la societat civil-ALIENACIO: proces pel kual home es perd a si mateix allo k li pertany. 

Entradas relacionadas: